هلاکت مردمان بی دین؛ دعوت به پایداری

ترجمه شریف گویا

ترجمه شریف یهودا


1. از طرف یهودا ، غلام عیسی مسیح و برادر یعقوب ــ به برگزیدگانی که محبوب خدای پدر هستند و در عیسی مسیح محفوظند.
2. رحمت و آرامش و محبت در میان شما روز افزون باد.

معلمان گمراه کننده

3. ای دوستان عزیز ، بسیار مشتاق بودم در بارهً نجاتی که همهً ما با هم در آن شریکیم به شما بنویسم ، اما ناگهان احساس کردم که باید شما را تشویق کنم تا از ایمانی که خدا یک بار برای همیشه به مقدسین خود عطا کرده است دفاع نمائید ،
4. زیرا عده ای مخفیانه به میان ما راه یافته اند. این اشخاص خدا ناشناس فیض خدای ما را بهانه ای برای فساد اخلاق خود قرار می دهند و یگانه مولا و خداوند ما مسیح را منکر می شوند. کتاب مقدس مدتها پیش محکومیت آنها را پیش بینی کرده بود و آن امروز واقع شده است.
5. اگر چه شما این حقیقت را خوب می دانید باز هم می خواهم یادآور شوم که خداوند با وجود آن که قوم اسرائیل را به سلامتی از مصر بیرون آورد ، بعدها آن کسانی را که ایمان نداشتند نابود ساخت.
6. هم چنین خدا فرشتگانی را که مقام والای خود را حفظ نکردند و مکان اصلی خود را ترک نمودند در تحت ظلمت و در زنجیرهای ابدی نگهداشته است تا در روز داوری محکوم شوند.
7. همین طور شهرهای سدوم و غموره و شهرهای مجاور آنها که خود را به زناکاری و انحرافات جنسی تسلیم کردند و اکنون به عنوان عبرت در آتش جاودانی مجازات می شوند.
8. وضع این اشخاص هم امروز همین طور است. رؤیاها و خواب هائی می بینند که آنها را به آلوده ساختن بدنهایشان وا می دارد. هیچ یک از مراجع قدرت را قبول ندارند و به موجودات سماوی اهانت می کنند.
9. در حالتی که حتی میکائیل ، رئیس فرشتگان ، وقتی بر سرنعش موسی با ابلیس مجادله می کرد جرأت نداشت او را با اهانت محکوم سازد ، بلکه فقط گفت : « خداوند ترا ملامت کند ».
10. ولی این اشخاص امروز به آنچه که نمی فهمند اهانت می کنند و آن چیزهائی که آنها مثل حیوانات از روی غریزه درک می کنند چیزهائی است که باعث هلاکت آنها می شود.
11. وای به حال آنها ، زیرا همان راهی در پیش گرفته اند که « قائن » پیمود و مانند « بلعام » برای سود خود راه غلط را دنبال کرده اند و مانند « قورح » که علیه موسی طغیان کرد یاغی شده و از بین رفته اند.
12. این ها مجالس انس شما را آلوده می سازند ، زیرا با بی شرمی می خورند و می نوشند و فقط در فکر خود هستند. آنها ابرهای بی بارانی هستند که از برابر باد رانده می شوند ، درختانی هستند که در هیچ فصلی میوه نمی دهند و از ریشه کنده شده و کاملا مرده اند.
13. آنها مانند امواج متلاطم دریا هستند و اعمال شرم آورشان مانند کف های کثیفی ظاهر می شود و مانند ستارگان سرگردانی هستند که تاریکی دوزخ تا به ابد در انتظار آنها است.
14. « خنوخ » که نسل هفتم بعد از آدم بود پیشگوئی کرده گفت : « ببینید ، خداوند با ده ها هزار نفر از مقدسین خود می آید
15. تا بر همهً آدمیان داوری کند و انسانهای شریری را که از روی شرارت ، دست به اعمال شریرانه زده اند و همهً سخنان سختی که گناه کاران خدا ناشناس بر ضد خدا گفته اند محکوم سازد ».
16. این اشخاص همیشه غرغر و شکایت کرده و از شهوات خویش پیروی می نمایند. کلمات زیبا و گزاف از دهانشان جاری است و برای سود و منفعت خود از دیگران تعریف می کنند.

اخطارها و دستورها

17. و اما شما ای عزیزان ، باید سخنانی را که رسولان خداوند ما عیسی مسیح گفته اند به یاد داشته باشید ،
18. زیرا آنها به شما گفته بودند که در ایام آخر افرادی می آیند که شما و ایمانتان را مسخره خواهند کرد و فقط از شهوات شریرانهً خود پیروی خواهند نمود.
19. ایشان مردمانی نفسانی هستند که تفرقه می اندازند و از روح خدا محرومند.
20. ای عزیزان ، شما باید در ایمان بسیار مقدستان ، ثابت باشید و در آن پیشرفت کنید. با هدایت روح القدس دعا نمائید
21. و شما که منتظر خداوند ما عیسی مسیح هستید تا او در رحمت خود حیات جاویدان به شما عنایت فرماید ، خود را در محبت خدا نگاهدارید.
22. نسبت به آنها که شک و تردید دارند دلسوز باشید.
23. کسانی را که به آتش افتاده اند بیرون آورید و نجات بخشید ، نسبت به دیگران هم دلسوز باشید و هم از آنان بترسید ، اما حتی از لباسهایشان که با شهوات گناه آلوده شده است متنفر باشید.

دعای شکر گزاری

24. اکنون بر آن کسی که قادر است شما را از لغزش نگاهدارد و شما را بی عیب و شادمان در پیشگاه جلالش قرار دهد ،
25. یعنی بر خدای یکتا که به وسیلهً عیسی مسیح خداوند ما ، ما را نجات داده است جلال و عظمت ، قوت و قدرت باد ، از ازل تا به امروز و از امروز تا به ابد ، آمین.

ترجمه قدیمی(نامه یهودا)


يهودا، غلام‌ عيسي‌ مسيح‌ و برادر يعقوب‌،
به‌ خوانده‌ شدگاني‌ كه‌ در خداي‌ پدر حبيب‌ و براي‌ عيسي‌ مسيح‌ محفوظ‌ مي‌باشيد.
2 رحمت‌ و سلامتي‌ و محبّت‌ بر شما افزون‌ باد.
هلاكت‌ مردمان‌ بي‌دين‌
3 اي‌ حبيبان‌، چون‌ شوق‌ تمام‌ داشتم‌ كه‌ درباره‌ نجات‌ عاّم‌ به‌ شما بنويسم‌، ناچار شدم‌ كه‌ الا´ن‌ به‌ شما بنويسم‌ و نصيحت‌ دهم‌ تا شما مجاهده‌ كنيد براي‌ آن‌ ايماني‌ كه‌ يك‌بار به‌ مقدّسين‌ سپرده‌ شد. 4 زيرا كه‌ بعضي‌ اشخاص‌ در خفا درآمده‌اند كه‌ از قديم‌ براي‌ اين‌ قصاص‌ مقرّر شده‌ بودند؛ مردمان‌ بي‌دين‌ كه‌ فيض‌ خداي‌ ما را به‌ فجور تبديل‌ نموده‌ و عيسي‌ مسيح‌ آقاي‌ واحد و خداوند ما را انكار كرده‌اند.
5 پس‌ مي‌خواهم‌ شما را ياد دهم‌، هرچند همه‌ چيز را دفعةً مي‌دانيد كه‌ بعد از آنكه‌ خداوند، قوم‌ را از زمين‌ مصر رهايي‌ بخشيده‌ بود، بار ديگر بي‌ايمانان‌ را هلاك‌ فرمود. 6 و فرشتگاني‌ را كه‌ رياست‌ خود را حفظ‌ نكردند بلكه‌ مسكن‌ حقيقي‌ خود را ترك‌ نمودند، در زنجيرهاي‌ ابدي‌ در تحت‌ ظلمت‌ بجهت‌ قصاص‌ يومِ عظيم‌ نگاه‌ داشته‌ است‌. 7 و همچنين‌ سدوم‌ و غموره‌ و ساير بُلدان‌ نواحيِ آنها مثل‌ ايشان‌ چونكه‌ زناكار شدندو در پي‌ بشر ديگر افتادند، در عقوبت‌ آتش‌ ابدي‌ گرفتار شده‌، بجهت‌ عبرت‌ مقرّر شدند.
8 ليكن‌ باوجود اين‌، همه‌ اين‌ خواب‌ بينندگان‌ نيز جسد خود را نجس‌ مي‌سازند و خداوندي‌ را خوار مي‌شمارند و بر بزرگان‌ تهمت‌ مي‌زنند. 9 امّا ميكائيل‌، رئيس‌ ملائكه‌، چون‌ درباره‌ جسد موسي‌ با ابليس‌ منازعه‌ مي‌كرد، جرأت‌ ننمود كه‌ حكم‌ افترا بر او بزند بلكه‌ گفت‌: «خداوند تو را توبيخ‌ فرمايد.» 10 لكن‌ اين‌ اشخاص‌ بر آنچه‌ نمي‌دانند افترا مي‌زنند و در آنچه‌ مثل‌ حيوان‌ غيرناطق‌ بالطبّع‌ فهميده‌اند، خود را فاسد مي‌سازند.
11 واي‌ بر ايشان‌ زيرا كه‌ به‌ راه‌ قائن‌ رفته‌اند و در گمراهي‌ بلعَام‌ بجهت‌ اُجرت‌ غرق‌ شده‌اند و در مشاجرتِ قورَح‌ هلاك‌ گشته‌اند. 12 اينها در ضيافت‌هاي‌ محبّتانه‌ شما صخره‌ها هستند چون‌ با شما شادي‌ مي‌كنند، و شباناني‌ كه‌ خويشتن‌ را بي‌خوف‌ مي‌پرورند و ابرهاي‌ بي‌آب‌ از بادها رانده‌ شده‌ و در ختان‌ صيفي‌ بي‌ميوه‌، دوباره‌ مرده‌ و از ريشه‌ كنده‌ شده‌، 13 و امواج‌ جوشيده‌ دريا كه‌ رسوايي‌ خود را مثل‌ كف‌ برمي‌آورند و ستارگان‌ آواره‌ هستند كه‌ براي‌ ايشان‌ تاريكي‌ ظلمت‌ جاوداني‌ مقرّر است‌. 14 لكن‌ خنوخ‌ كه‌ هفتم‌ از آدم‌ بود، درباره‌ همين‌ اشخاص‌ خبر داده‌، گفت‌: «اينك‌ خداوند با هزاران‌ هزار از مقّدسين‌ خودآمد 15 تا برهمه‌ داوري‌ نمايد و جميع‌ بي‌دينان‌ را ملزم‌ سازد، بر همه‌ كارهاي‌ بي‌ديني‌ كه‌ ايشان‌ كردند و برتمامي‌ سخنان‌ زشت‌ كه‌ گناهكاران‌ بي‌دين‌ به‌ خلاف‌ او گفتند.» 16 اينانند همهمه‌كنان‌ و گِله‌مندان‌ كه‌ برحسب‌ شهوات‌ خود سلوك‌ مي‌نمايند و به‌ زبان‌ خود سخنان‌ تكبّرآميز مي‌گويند و صورتهاي‌ مردم‌ را بجهت‌ سود مي‌پسندند.
دعوت‌ به‌ پايداري‌
17 امّا شما اي‌ حبيبان‌، بخاطر آوريد آن‌ سخناني‌ كه‌ رسولان‌ خداوند ما عيسي‌ مسيح‌ پيش‌ گفته‌اند، 18 چون‌ به‌ شما خبر دادند كه‌ در زمان‌ آخر مستهزئين‌ خواهند آمد كه‌ برحسب‌ شهوات‌ بي‌دينيِ خود رفتار خواهند كرد. 19 اينانند كه‌ تفرقه‌ها پيدا مي‌كنند و نفساني‌ هستند كه‌ روح‌ راندارند.
20 امّا شما اي‌ حبيبان‌، خود را به‌ ايمان‌ اقدس‌ خود بنا كرده‌ و در روح‌القدس‌ عبادت‌ نموده‌، 21 خويشتن‌ را در محبّت‌ خدا محفوظ‌ داريد و منتظر رحمت‌ خداوند ما عيسي‌ مسيح‌ براي‌ حيات‌ جاوداني‌ بوده‌ باشيد. 22 و بعضي‌ را كه‌ مجادله‌ مي‌كنند ملزم‌ سازيد. 23 و بعضي‌ را از آتش‌ بيرون‌ كشيده‌، برهانيد و بر بعضي‌ با خوف‌ رحمت‌ كنيد و از لباس‌ جسم‌آلود نفرت‌ نماييد.
ستايش‌ پاياني‌
24 الا´ن‌ او را كه‌ قادر است‌ كه‌ شما را از لغزش‌ محفوظ‌ دارد و در حضور جلال‌ خود شما را بي‌عيب‌ به‌ فرحي‌ عظيم‌ قايم‌ فرمايد، 25 يعني‌ خداي‌ واحد و نجات‌دهنده‌ ما را جلال‌ و عظمت‌ و توانايي‌ و قدرت‌ باد الا´ن‌ و تا ابدالا´باد. آمين‌.

ترجمه تفسیری

از طـرف‌ «يهودا»، خدمتگزار عيسي‌ مسيح‌ و برادر يعقوب‌،
به‌ مسيحياني‌ كه‌ محبوب‌ و برگزيده‌ خداي‌ پدر هستند و در عيسي‌ مسيح‌ محفوظ‌ مي‌باشند.
2 از درگاه‌ خدا، براي‌ شما طالب‌ رحمت‌ و آرامش‌ و محبت‌ روزافزون‌ مي‌باشم‌.

گناه‌ و هلاكت‌ بي‌دينان‌
3 اي‌ عزيزان‌، در نظر داشتم‌ درباره‌ نجاتي‌ كه‌ خداوند به‌ ما عطا فرموده‌، مطالبي‌ برايتان‌ بنويسم‌. اما اكنون‌ لازم‌ مي‌بينم‌، مطلب‌ ديگري‌ بجاي‌ آن‌ بنويسم‌ تا شما را ترغيب‌ نمايم‌ از آن‌ حقيقتي‌ كه‌ خدا يكبار براي‌ هميشه‌ به‌ مقدسين‌ خود عطا كرد، با جديت‌ تمام‌ دفاع‌ كنيد. 4 زيرا عده‌اي‌ خدانشناس‌ با نيرنگ‌ وارد كليسا شده‌اند و تعليم‌ مي‌دهند كه‌ ما پس‌ از مسيحي‌ شدن‌، مي‌توانيم‌ هر چه‌ دلمان‌ مي‌خواهد انجام‌ دهيم‌ بدون‌ آنكه‌ از مجازات‌ الهي‌ بترسيم‌. عاقبت‌ هولناك‌ اين‌ معلمين‌ دروغين‌ و گمراه‌ از مدتها پيش‌ تعيين‌ شده‌ است‌، زيرا با سرور و خداوند يگانه‌ ما عيسي‌ مسيح‌، سر به‌ مخالفت‌ برداشته‌اند.
5 گرچه‌ اين‌ حقايق‌ را بخوبي‌ مي‌دانيد، اما مي‌خواهم‌ برخي‌ نكات‌ را بار ديگر يادآوري‌ نمايم‌. همانگونه‌ كه‌ مي‌دانيد، خداوند پس‌ از آنكه‌ قوم‌ اسرائيل‌ را از سرزمين‌ مصر رهايي‌ بخشيد، تمام‌ كساني‌ را كه‌ بي‌ايمان‌ شده‌ بودند و از خدا سرپيچي‌ مي‌كردند، هلاك‌ ساخت‌. 6 همچنين‌ يادآوري‌ مي‌كنم‌ كه‌ خدا فرشتگاني‌ را كه‌ زماني‌ پاك‌ و مقدس‌ بودند، ولـي‌ خود را به‌ گناه‌ آلوده‌ ساختند، در تاريكي‌ مطلق‌ محبوس‌ فرموده‌ تا روز داوري‌ فرا برسد. 7 درضمن‌، شهرهاي‌ «سدوم‌» و «عموره‌» را نيز به‌ ياد داشته‌ باشيد. اهالي‌ آنجا و شهرهاي‌ مجاور، به‌ انواع‌ شهوات‌ و انحرافات‌ جنسي‌ آلوده‌ بودند. بنابراين‌، همه‌ آنها نابود شدند تا براي‌ ما درس‌ عبرتي‌ باشند و بدانيم‌ كه‌ آتش‌ ابدي‌ وجود دارد كه‌ در آنجا گناهكاران‌ مجازات‌ مي‌شوند.
8 با وجود همه‌ اينها، اين‌ معلمين‌ گمراه‌ به‌ زندگي‌ فاسد و بي‌بند و بار خود ادامه‌ مي‌دهند، و بدن‌ خود را آلوده‌ مي‌سازند؛ درضمن‌ مطيع‌ هيچ‌ مرجع‌ قدرتي‌ نيز نيستند و موجودات‌ آسماني‌ را به‌ باد مسخره‌ مي‌گيرند. 9 در حاليكه‌ «ميكائيل‌»، رئيس‌ فرشتگان‌، وقتي‌ با شيطان‌ برسر جسد موسي‌ بحث‌ مي‌كرد، به‌ خود اجازه‌ نداد به‌ او تهمت‌ بزند و اهانت‌ كند؛ بلكه‌ فقط‌ گفت‌: «خداوند تو را توبيخ‌ فرمايد!» 10 اما اين‌ اشخاص‌ هرچه‌ را كه‌ نمي‌فهمند مسخره‌ مي‌كنند و ناسزا مي‌گويند؛ ايشان‌ همچون‌ حيوانات‌ بي‌فهم‌، دست‌ به‌ هر كاري‌ كه‌ دلشان‌ مي‌خواهد مي‌زنند، و به‌ اين‌ ترتيب‌، بسوي‌ نابودي‌ و هلاكت‌ مي‌شتابند.
11 واي‌ به‌ حال‌ آنان‌، زيرا از «قائن‌» سرمشق‌ مي‌گيرند كه‌ برادرش‌ را كشت‌؛ مانند «بلعام‌» رفتار مي‌كنند كه‌ بخاطر پول‌، دست‌ به‌ هر كاري‌ مي‌زد؛ مانند «قورح‌» عمل‌ مي‌كنند كه‌ از دستور خدا سرپيچي‌ كرد. به‌ همين‌ دليل‌، دچار لعنت‌ الهي‌ شده‌، هلاك‌ خواهند شد.
12 اين‌ اشخاص‌ كه‌ در ضيافت‌هاي‌ كليسايي‌، به‌جمع‌ شما مي‌پيوندند، لكه‌هاي‌ ناپاكي‌ هستند كه‌ شما را آلوده‌ مي‌كنند. با بي‌شرمي‌ مي‌خندند و شكم‌ خود را سير مي‌كنند، بدون‌ آنكه‌ رعايت‌ حال‌ ديگران‌ را بنمايند. همچون‌ ابرهايي‌ هستند كه‌ از زمينهاي‌ خشك‌ عبور مي‌كنند، بدون‌ آنكه‌ قطره‌اي‌ باران‌ ببارانند. قول‌هاي‌ آنان‌ اعتباري‌ ندارد. درختاني‌ هستند كه‌ در موسم‌ ميوه‌، ثمر نمي‌دهند. اينان‌ دو بار طعم‌ مرگ‌ را چشيده‌اند؛ يك‌ بار زماني‌ كه‌ در گناه‌ بودند، و بار ديگر وقتي‌ از مسيح‌ روگردان‌ شدند. از اينرو، بايد منتظر داوري‌ خدا باشند. 13 تنها چيزي‌ كه‌ از خود برجاي‌ مي‌گذارند، ننگ‌ و رسوايي‌ است‌، درست‌ مانند كف‌ ناپاك‌ دريا كه‌ از موجهاي‌ خروشان‌ بر ساحل‌ باقي‌ مي‌ماند. درخشان‌ همچون‌ ستارگان‌، اما سرگردان‌ هستند و به‌ سوي‌ ظلمت‌ و تاريكي‌ ابدي‌ مي‌شتابند.
14 «خنوخ‌» كه‌ هفت‌ نسل‌ بعد از حضرت‌ آدم‌ زندگي‌ مي‌كرد، از وضع‌ اين‌ افراد آگاه‌ بود و فرمود: «بنگريد، خداوند با هزاران‌ هزار از مقدسين‌ خود مي‌آيد، 15 و مردم‌ دنيا را داوري‌ مي‌فرمايد، تا مشخص‌ شود چه‌ اعمال‌ وحشتناكي‌ برخلاف‌ خواست‌ خدا انجام‌ داده‌اند و چه‌ سخنان‌ زشتي‌ عليه‌ او گفته‌اند؛ آنگاه‌ ايشان‌ را به‌ سزاي‌ اعمالشان‌ خواهد رساند.» 16 ايشان‌ دائماً گله‌ و شكايت‌ مي‌كنند و هرگز به‌ چيزي‌ قانع‌ نيستند. هركار زشتي‌ كه‌ به‌ فكرشان‌ خطور كند، انجام‌ مي‌دهند؛ جسور و خودنما هستند و فقط‌ به‌ كسي‌ احترام‌ مي‌گذارند كه‌ بدانند سودي‌ از او عايدشان‌ مي‌شود.
دعوت‌ به‌ پايداري‌
17 اي‌ عزيزان‌، سخنان‌ رسولان‌ خداوند ما عيسي‌ مسيح‌ را به‌ ياد آوريد. 18 ايشان‌ مي‌گفتند كه‌ در زمانهاي‌ آخر اشخاصي‌ پيدا خواهند شد كه‌ مطابق‌ اميال‌ ناپاك‌ خود رفتار خواهند كرد و حقيقت‌ را مسخره‌ خواهند نمود. 19 همين‌ اشخاصند كه‌ بين‌ شما تفرقه‌ و جدايي‌ ايجاد مي‌كنند. آنان‌ فقط‌ بدنبال‌ هوسهاي‌ خود هستند و روح‌ خدا در وجود ايشان‌ ساكن‌ نيست‌.
20 اما شما اي‌ عزيزان‌، زندگي‌ خود را بر پايه‌ ايمان‌ بنا نماييد، و به‌ ياري‌ روح‌القدس‌ عبادت‌ كنيد. 21 به‌ محبتي‌ كه‌ خدا در حق‌ شما كرده‌، وفادار بمانيد و با صبر منتظر آن‌ زندگي‌ جاودان‌ باشيد كه‌ خداوند ما عيسي‌ مسيح‌، از روي‌ رحمت‌ خود به‌ شما عنايت‌ خواهد فرمود. 22 به‌ كمك‌ كساني‌ بشتابيد كه‌ در ترديد بسر مي‌برند، تا بر شك‌ خود غلبه‌ كنند. 23 گمراهان‌ را از آتش‌ مجازات‌ رهايي‌ دهيد، اما مراقب‌ باشيد كه‌ خودتان‌ نيز بسوي‌ گناه‌ كشيده‌ نشويد. در همان‌ حال‌ كه‌ دلتان‌ بر اين‌ گناهكاران‌ مي‌سوزد، از اعمال‌ گناه‌آلود ايشان‌ متنفر باشيد.
24و25 تمام‌ جلال‌ و عزت‌، برازنده‌ خداي‌ يگانه‌اي‌ است‌ كه‌ بوسيله‌ خداوند ما عيسي‌ مسيح‌ ما را نجات‌ مي‌دهد. بلي‌، شكوه‌ و عظمت‌ و تمام‌ قدرت‌ و اقتدار از ازل‌ تا به‌ ابد از آن‌ خداوند باد كه‌ قادر است‌ شما را از لغزش‌ و سقوط‌ محفوظ‌ دارد و بي‌عيب‌ و بي‌گناه‌، با شادي‌ عظيم‌ در پيشگاه‌ باشكوه‌ خود حاضر سازد. آمين‌.

راهنما

رسالة‌ يهودا

ارتداد قريب‌الوقوع‌
ايماني‌ كه‌ يكبار و براي‌ هميشه‌ به‌ مقدسين‌ سپرده‌ شده‌ است‌

يهودا
در كليساي‌ عهد جديد، ما با دو نفر به‌ اسم‌ يهودا بر مي‌خوريم‌. 1)يهودا، يكي‌ از دوازده‌ رسول‌ مسيح‌ (لوقا 6 : 16)؛ 2)يهودا، برادر عيسي‌ (متي‌ 13 : 55) كه‌ به‌ عنوان‌ نويسندة‌ اين‌ رساله‌ در نظر گرفته‌ شده‌ است‌.
يوسفوس‌ مورخ‌، اظهار مي‌دارد كه‌ «دوميتين‌» در جفايي‌ كه‌ در سال‌ 96 ميلادي‌ بر مسيحيان‌ روا داشت‌، با جستجوي‌ وارثان‌ پادشاهي‌ داود، دستور دستگيري‌ نوة‌ بزرگ‌ يهودا (برادر عيسي‌) را صادر نمود. آنها خطاب‌ به‌ پادشاه‌ عرض‌ كردند كه‌ آنان‌ كشاورزاني‌ بيش‌ نيستند كه‌ با زحمت‌ و عرق‌ پيشاني‌ مشغول‌ امرار معاش‌ هستند و چشم‌ داشتي‌ به‌ پادشاهي‌ و سلطنت‌ ندارند، چرا كه‌ ملكوت‌ عيسي‌ ملكوت‌ دنيوي‌ نيست‌ بلكه‌ ملكوتي‌ است‌ كه‌ هنگام‌ باز آمدن‌ دوبارة‌ عيسي‌ مستقر خواهد شد. اين‌ بازگشت‌ پر جلال‌ خواهد بود و در انقضاي‌ اين‌ جهان‌، براي‌ داوري‌ بر مردگان‌ و زندگان‌ به‌ وقوع‌ خواهد پيوست‌.
مكان‌ و تاريخ‌ نگارش‌ رساله‌
وجود وجوه‌ تشابه‌ بين‌ اين‌ رساله‌ و رسالة‌ دوم‌ پطرس‌، اين‌ احتمال‌ را فراهم‌ مي‌كند كه‌ رسالة‌ يهودا نيز خطاب‌ به‌ همان‌ كليساهايي‌ كه‌ پطرس‌ به‌ آنها مي‌نويسد، به‌ نگارش‌ درآمده‌ باشد (دوم‌ پطرس‌ 1:3). اين‌ كليساها در آسياي‌ صغير بودند (اول‌ پطرس‌ 1 : 1).
دليل‌ نگارش‌ رساله‌
شواهد نشانگر آن‌ هستند كه‌ يهودا، با شنيدن‌ ظهور بدعت‌ ويران‌ كننده‌ در اين‌ كليساها، بر آن‌ شد تا طي‌ اين‌ رساله‌، پيغامي‌ هشدار آميز به‌ آنها ارسال‌ كند و اين‌ در حالي‌ بود كه‌ قبلاً در نظر گرفته‌ بود تا رساله‌اي‌ دربارة‌ پيغام‌ انجيل‌ براي‌ آنها بنويسد (3 و 4).
معلمين‌ كذبه‌ (4 - 19)
يهودا مستقيماً به‌ ذات‌ اين‌ اشخاص‌ اشاره‌ مي‌كند. او لقبهاي‌ وحشتناكي‌ را براي‌ بعضي‌ از رهبران‌ كليسايي‌ بكار مي‌برد. مردمان‌ بي‌دين‌ (4) كه‌ فيض‌ خدا را به‌ فجور تبديل‌ ساخته‌اند (4). انكار كنندة‌ مسيح‌ (4). همانند سدوم‌ زناكار (7). در خواب‌ نيز جسد خود را نجس‌ ساختند (8). چون‌ حيوانات‌ غير ناطق‌ خود را فاسد مي‌سازند (10). در ضيافتهاي‌ محبتانة‌ شما صخره‌ها هستند (12). شباناني‌ كه‌ خود را مي‌پرورند (12). ابرهاي‌ بي‌آب‌ (12). درختان‌ بدون‌ ميوه‌ (12). امواج‌ جوشيدة‌ دريا كه‌ رسوايي‌ خود را مثل‌ كف‌ برمي‌آورند (12). ستارگان‌ آواره‌ كه‌ براي‌ آنها تاريكي‌ ظلمت‌ جاوداني‌ مقرر است‌ (13). همهمه‌ كنندگان‌ و گله‌مندان‌ (16). به‌ زبان‌ خود سخنان‌ تكبرآميز مي‌گويند (16). استهزاء كنندگان‌ كه‌ به‌ دنبال‌ شهوات‌ بي‌ديني‌ خويش‌ هستند (18). نفساني‌ (19). روح‌ را ندارند (19). به‌ جهت‌ منفعت‌ خود به‌ مردم‌ احترام‌ مي‌گذارند (16). تفرقه‌ انگيز (19).
امروزه‌ نيز اين‌ چنين‌ معلمين‌ كذبه‌ به‌ كليسا راه‌ مي‌يابند (4). و اين‌ يكي‌ از نشانه‌هاي‌ ظهور «روزهاي‌ آخر» است‌. اين‌ موارد اگرچه‌ به‌ خصوصيات‌ معلمين‌ كذبة‌ دورة‌ يهودا اشاره‌ مي‌كند ولي‌ در واقع‌ نشانگر عملي‌ است‌ كه‌ در طي‌ قرون‌ تا زماني‌ كه‌ كليسا وجود دارد، به‌ منظور خدشه‌ دار كردن‌ عمل‌ بخشايش‌ مسيح‌، انجام‌ مي‌شود. تاريخ‌ كليسا، به‌ وضوح‌ به‌ وجود اين‌ چنين‌ مواردي‌ اشاره‌ مي‌كند.
فرشتگان‌ سقوط‌ كرده‌ (6)
اين‌ آيه‌ و دوم‌ پطرس‌، تنها آياتي‌ هستند كه‌ به‌ موضوع‌ فرشتگان‌ سقوط‌ كرده‌ اشاره‌ مي‌كنند (دوم‌ پطرس‌ 4:2). به‌ نظر مي‌رسد كه‌ در مكاشفه‌ 12 : 9 به‌ شكست‌ بعدي‌ آنها اشاره‌ مي‌كند. بعضي‌ها عقيده‌ بر آن‌ دارند كه‌ اين‌ بخش‌ اشاره‌اي‌ است‌ به‌ پيدايش‌ 6 : 1 - 5 كه‌ پسران‌ خدا با دختران‌ انسان‌ ازدواج‌ مي‌كنند. اما احتمال‌ دارد كه‌ اين‌ موضوع‌، مربوط‌ به‌ زماني‌ باشد كه‌ شيطان‌ بعضي‌ از فرشتگان‌ را به‌ شورش‌ بر عليه‌ خدا رهبري‌ كرد.
منازعة‌ ميكائيل‌ با شيطان‌ (9)
از ميكائيل‌ در دانيال‌ 10 : 13 و 21 به‌ عنوان‌ رئيس‌ فرشتگان‌ ياد شده‌ است‌. در مكاشفه‌ 12 : 7 نيز مي‌بينيم‌ كه‌ او رياست‌ و رهبري‌ فرشتگان‌ را به‌ عهده‌ دارد. موضوع‌ تدفين‌ موسي‌ در تثنيه‌ 5:34-7 مطرح‌ شده‌ است‌ اما از موضوع‌ منازعة‌ ميكائيل‌ با شيطان‌ بر سر جسد موسي‌، ذكري‌ به‌ ميان‌ نيامده‌ است‌. اريجن‌ معتقد است‌ كه‌ يهودا به‌ مطالب‌ كتابهاي‌ آپوكريفا، اشاره‌ مي‌ كند. اين‌ كتب‌، همزمان‌ با تولد مسيح‌ نوشته‌ شدند كه‌ تنها بخشي‌ از آن‌، در حال‌ حاضر باقي‌ است‌. در اين‌ بخش‌ موجود نيز موضوعي‌ تحت‌ عنوان‌ فوق‌ به‌ چشم‌ نمي‌خورد. احتمالاً يهودا به‌ منابع‌ ديگري‌ اشاره‌ كرده‌ است‌. يوسفوس‌ مي‌نويسد: خدا بدن‌ موسي‌ را مخفي‌ نگاه‌ داشت‌ تا روزي‌ به‌ شكل‌ بت‌ در نيايد. شايد شيطان‌ در نظر داشت‌ كه‌ اسرائيل‌ را به‌ سوي‌ بت‌ پرستي‌ اغوا كند و اشاره‌ به‌ اين‌ موضوع‌ توسط‌ يهودا، احتمالاً تأييد جنبة‌ تاريخي‌ آن‌ بوده‌ است‌. او در واقع‌ به‌ گناه‌ «اهانت‌» اشاره‌ مي‌كند و بدين‌ ترتيب‌ نشان‌ مي‌دهد كه‌ حتي‌ رئيس‌ فرشتگان‌ نيز شيطان‌ را كه‌ سزاوار ملامت‌ بود، اهانت‌ نكرد.
نبوت‌ خنوخ‌ (14 و 15)
در كل‌ كتاب‌مقدس‌، تنها در اين‌ بخش‌ به‌ موضوعي‌ تحت‌ عنوان‌ نبوت‌ خنوخ‌ اشاره‌ شده‌ است‌. شرح‌ مختصر زندگي‌ خنوخ‌ در پيدايش‌ 5 : 18 - 24 يافت‌ مي‌شود، اما در آنجا ذكري‌ از سخنان‌ او به‌ ميان‌ نيامده‌ است‌. نقل‌ قول‌ يهودا از كتابهاي‌ آپوكريفا (كتاب‌ خنوخ‌) اخذ شده‌ است‌ كه‌ در سال‌ 100 ق‌.م‌. به‌ رشتة‌ تحرير درآمده‌ است‌. او ظاهراً اين‌ بخش‌ را به‌ عنوان‌ سخنان‌ واقعي‌ خنوخ‌ در نوشتة‌ خود جاي‌ مي‌دهد. بنابراين‌ در حالي‌ كه‌ آدم‌ به‌ عنوان‌ بنيانگزار نژاد انساني‌، هنوز در قيد حيات‌ بود، خنوخ‌ (كه‌ مدت‌ 300 سال‌ با آدم‌ همزمان‌ بود)، آمدن‌ خداوند را به‌ همراه‌ فرشتگانش‌ پيشگويي‌ كرد كه‌ براي‌ داوري‌ نسل‌ نامطيع‌ خواهد بود. بايد توجه‌ داشت‌ كه‌ وقتي‌ يهودا بخشي‌ از يك‌ كتاب‌ آپوكريفا را مورد تائيد قرار مي‌دهد، لزوماً همة‌ كتاب‌ مزبور را تائيد نمي‌كند.
  • مطالعه 1229 مرتبه
  • آخرین تغییرات در %ب ظ, %06 %646 %1394 %14:%بهمن