1 تجربه ها؛ عمل به کلام خدا

ترجمه شریف گویا

ترجمه شریف یعقوب1.یعقوب بندهً خدا و بندهً عیسی مسیح خداوند به دوازده طایفه اسرائیل که در سراسر عالم پراکنده اند سلام ودرود می فرستد.

ایمان و حکمت

2.ای برادران من ، هر گاه دچار آزمایشات گوناگون می شوید بی نهایت شاد باشید ،
3.چون می دانید اگر خلوص ایمان شما در آزمایش ثابت شود بردباری شما بیشتر می شود
4.و وقتی بردباری شما کامل شود شماانسانهای کامل و بی نقصی شده و به چیزی محتاج نخواهید بود.
5.اگر کسی از شما فاقد حکمت باشد آنرا از خدا بخواهد و خدائی که همه چیز را با سخاوت می بخشد و انسان را سرزنش نمی کند آنرا به او خواهد داد.
6.اما او باید با ایمان بخواهد و در فکر خود شک نداشته باشد ، چون آدم شکاک مانند موج دریا است که در برابر باد رانده و متلاطم می شود.
7.چنین شخصی نباید گمان کند که از خداوند چیزی خواهد یافت ،
8.چون شخص دو دل در تمام کارهای خود ناپایدار است.

فقر و ثروت

9. برادر مسکین باید به سرافرازی خود در برابر خدا فخر کند
10. و در برابر ثروتمند نیز از ناچیزی خود ، زیرا او مانند گل علف زود گذر است ،
11. همین که آفتاب با گرمای سوزان خود بر آن می تابد علف را می خشکاند ، گل آن می ریزد و زیبائی آن از بین می رود. شخص دولتمند نیز همینطور در میان فعالیت های خود از بین می رود.

آزمایش و وسوسه

12. خوشا به حال کسی که در برابر وسوسه از پای در نیاید ، زیرا وقتی آزموده شود تاج حیاتی را که خداوند به دوستداران خود وعده داده است خواهد گرفت.
13. کسی که گرفتار وسوسه می شود نباید بگوید : « خداوند مرا به وسوسه انداخته است » چون خداوند از بدی مبرا است و کسی را به وسوسه نمی اندازد.
14. انسان وقتی دچار وسوسه می شود که مجذوب و فریفته شهوات خود باشد.
15. در نتیجه ، شهوت آبستن می شود و گناه را تولید می کند و وقتی گناه کاملا رشد کرد باعث مرگ می شود.
16. ای برادران عزیز من ، خود را فریب ندهید.
17. تمام بخشش های نیکو و هدایای کامل از آسمان و از جانب خدائی می آید که آفریننده نور است و در او تغییر و تیرگی وجود ندارد.
18. او بنا به ارادهً خود و به وسیلهً کلمهً حقیقت ما را آفرید تا ما نمونه ای از خلقت تازهً او باشیم.

شنیدن و انجام دادن

19. بنابراین ای برادران عزیز من ، این را بدانید که هر کس باید زود بشنود ، دیر جواب دهد و دیر عصبانی شود ،
20. چون عصبانیت انسان به هدفهای نیکوی الهی کمک نمی کند.
21. پس هر نوع عادت ناشایست و رفتار شرارت آمیز را از خود دور کنید. خود را به خدا بسپارید و کلامی را که او در دلهای شما کاشته و می تواند شما را نجات بخشد با فروتنی بپذیرید.
22. شما باید بر طبق کلام او عمل کنید و فقط با شنیدن خود را فریب ندهید ،
23. چون کسی که به کلام گوش می دهد ولی بر طبق آن عمل نمی کند مانند مردی است که به آینه نگاه می کند و قیافه طبیعی خودرا در آن می بیند.
24. او خود را می بیند ولی همین که از جلوی آینه دور می شود فراموش می کند که قیافه اش چگونه بود.
25. اما کسی که با دقت به شریعت کامل و آزادی بخش نگاه کند و همیشه متوجه آن باشد و شنوندهً فراموشکاری نباشد بلکه مطابق آن رفتار کند ، خداوند تمام کارهای او را برکت خواهد داد.
26. اگر کسی گمان می کند که آدم متدینی است ولی زبان خود را مهار نمی کند خود را فریب می دهد و ایمان او بیهوده است.
27. دیانت پاک و بی آلایش در برابر خدای پدر این است که وقتی یتیمان و بیوه زنان دچار مصیبت می شوند از آنها توجه کنیم و خود را از فساد جهان دور نگهداریم.


ترجمه قدیمی(نامه یعقوب)


يعقوب‌ كه‌ غلام‌ خدا و عيسي‌ مسيح‌خداوند است‌،
به‌ دوازده‌ سبط‌ كه‌ پراكنده‌ هستند.
خوش‌ باشيد.
تجربه‌ها
2 اي‌ برادران‌ من‌، وقتي‌ كه‌ در تجربه‌هاي‌ گوناگون‌ مبتلا شويد، كمال‌ خوشي‌ دانيد. 3 چونكه‌ مي‌دانيد كه‌ امتحان‌ ايمان‌ شما صبر را پيدا مي‌كند. 4 لكن‌ صبر را عمل‌ تاّم‌ خود باشد تا كامل‌ و تمام‌ شويد و محتاج‌ هيچ‌ چيز نباشيد. 5 و اگر از شما كسي‌ محتاج‌ به‌ حكمت‌ باشد، سؤال‌ بكند از خدايي‌ كه‌ هر كس‌ را به‌ سخاوت‌ عطا مي‌كند و ملامت‌ نمي‌نمايد و به‌ او داده‌ خواهد شد. 6 لكن‌ به‌ ايمان‌ سؤال‌ بكند و هرگز شك‌ نكند زيرا هركه‌ شك‌ كند، مانند موج‌ درياست‌ كه‌ از باد رانده‌ و متلاطم‌ مي‌شود. 7 زيرا چنين‌ شخص‌ گمان‌ نبرد كه‌ از خداوند چيزي‌ خواهد يافت‌. 8 مرد دودل‌ در تمام‌ رفتار خود ناپايدار است‌. 9 لكن‌ برادرِ مسكين‌ به‌ سرافرازي‌ خود فخر بنمايد، 10 و دولتمند از مسكنت‌ خود، زيرا مثل‌ گُلِ علف‌ در گذر است‌. 11 از آنرو كه‌ آفتاب‌ با گرمي‌ طلوع‌ كرده‌، علف‌ را خشكانيد و گُلَشْ به‌ زير افتاده‌، حُسن‌ صورتش‌ زايل‌ شد. به‌ همينطور شخص‌ دولتمند نيز در راههاي‌ خود، پژمرده‌ خواهد گرديد.
12 خوشابحال‌ كسي‌ كه‌ متحمّل‌ تجربه‌ شود، زيرا كه‌ چون‌ آزموده‌ شد، آن‌ تاج‌ حياتي‌ را كه‌ خداوند به‌ محبّان‌ خود وعده‌ فرموده‌ است‌ خواهد يافت‌. 13 هيچ‌كس‌ چون‌ در تجربه‌ افتد، نگويد: «خدا مرا تجربه‌ مي‌كند»، زيرا خدا هرگز از بديها تجربه‌ نمي‌شود و او هيچ‌كس‌ را تجربه‌ نمي‌كند. 14 لكن‌ هركس‌ در تجربه‌ مي‌افتد وقتي‌ كه‌ شهوت‌ وي‌ او را مي‌كَشَد و فريفته‌ مي‌سازد. 15 پس‌ شهوت‌ آبستن‌ شده‌، گناه‌ را مي‌زايد و گناه‌ به‌ انجام‌ رسيده‌، موت‌ را توليد مي‌كند. 16 اي‌ برادرانِ عزيز من‌، گمراه‌ مشويد! 17 هر بخشندگيِ نيكو و هر بخششِ كامل‌ از بالا است‌ و نازل‌ مي‌شود از پدر نورها كه‌ نزد او هيچ‌ تبديل‌ و سايه‌ گَردِش‌ نيست‌. 18 او محض‌ اراده‌ خود ما را بوسيله‌ كلمه‌ حقّ توليد نمود تا ما چون‌ نوبر مخلوقات‌ او باشيم‌.
عمل‌ به‌ كلام‌ خدا
19 بنابراين‌، اي‌ برادرانِ عزيز من‌، هركس‌ در شنيدن‌ تند و در گفتن‌ آهسته‌ و در خشم‌ سُست‌ باشد، 20 زيرا خشمِ انسان‌ عدالت‌ خدا را به‌ عمل‌ نمي‌آورد. 21 پس‌ هر نجاست‌ و افزونيِ شرّ را دور كنيد و با فروتني‌، كلامِ كاشته‌ شده‌ را بپذيريد كه‌ قادر است‌ كه‌ جانهاي‌ شما را نجات‌ بخشد. 22 لكن‌ كنندگانِ كلام‌ باشيد نه‌ فقط‌ شنوندگان‌ كه‌ خود را فريب‌ مي‌دهند. 23 زيرا اگر كسي‌ كلام‌ رابشنود و عمل‌ نكند، شخصي‌ را ماند كه‌ صورت‌ طبيعيِ خود را در آينه‌ مي‌نگرد. 24 زيرا خود را نگريست‌ و رفت‌ و فوراً فراموش‌ كرد كه‌ چطور شخصي‌ بود. 25 لكن‌ كسي‌ كه‌ بر شريعتِ كاملِ آزادي‌ چشم‌ دوخت‌ و در آن‌ ثابت‌ ماند، او چون‌ شنونده‌ فراموشكار نمي‌باشد، بلكه‌ كننده‌ عمل‌ پس‌ او در عمل‌ خود مبارك‌ خواهد بود. 26 اگر كسي‌ از شما گمان‌ برد كه‌ پرستنده‌ خدا است‌ و عنان‌ زبان‌ خود را نكشد بلكه‌ دل‌ خود را فريب‌ دهد، پرستش‌ او باطل‌ است‌. 27 پرستش‌ صاف‌ و بي‌عيب‌ نزد خدا و پدر اين‌ است‌ كه‌ يتيمان‌ و بيوه‌زنان‌ را در مصيبت‌ ايشان‌ تفقّد كنند و خود را از آلايش‌ دنيا نگاه‌ دارند.

ترجمه تفسیری

يعقوب ، خدمتگزار خدا و عيسي مسيح خداوند، به مسيحيان يهودي نژاد كه در سراسر جهان پراكنده اند، سلام و درود مي فرستد.

شادي در سختي ها
2 برادران عزيز، وقتي مشكلات و آزمايشهاي سخت از هر سو بر شما هجوم مي آورند، بسيار شاد باشيد، 3 زيرا در آزمايش و سختي هاست كه صبر و تحملتان بيشتر مي شود. 4 پس بگذاريد صبرتان فزوني يابد و نكوشيد از زير بار مشكلات شانه خالي كنيد، زيرا وقتي صبرتان به حد كمال رسيد، افرادي كامل و بالـغ خواهيد شـد و به هيچ چيز نياز نخـواهيد داشت . 5 اما اگر كسي از شما طالب حكمت و فهم براي درك اراده و خواست خداست ، بايد دعا كند و آن را از خدا بخواهد؛ زيرا خدا خرد و حكمت را به هر كه از او درخواست كند، سخاوتمندانه عطا مي فرمايد بدون اينكه او را سرزنش نمايد. 6 اما وقتي از او درخواست مي كنيد، شك به خود راه ندهيد، بلكه يقين داشته باشيد كه خدا جواب دعايتان را خواهد داد؛ زيرا كسي كه شك مي كند، مانند موجي است در دريا كه در اثر وزش باد به اينسو و آنسو رانده مي شود. 7و8 چنين شخصي ، هرگز نمي تواند تصميم قاطعي بگيرد. پس اگر با ايمان دعا نكنيد، انتظار پاسخ نيز از خدا نداشته باشيد.

فقر و ثروت
9 مسيحياني كه از مال اين دنيا بي بهره هستند، نبايد خود را حقير پندارند، بلكه بايد شاد باشند زيرا در نظر خدا بزرگ و سربلند هستند. 10و11 مسيحيان ثروتمند نيز نبايد خود را بزرگ بدانند، بلكه بايد شاد باشند كه ثروت اين دنيا، گنج واقعي آنان نيست ، زيرا ثروت اين دنيا مانند گُلي است كه بعد از مدتي ، در اثر تابش آفتاب سوزان ، زيبايي خود را از دست مي دهد و پژمرده مي شود. بلي ، شخص ثروتمند نيز چنين است ؛ پس از اندك زماني مي ميرد و هر آنچه انجام داده ، بي ثمر مي ماند.

وسوسه از جانب خدا نمي آيد
12 خوشابه حال كسي كه آزمايشهاي سخت زندگي را متحمل مي شود، زيرا وقتي از اين آزمايشها سربلند بيرون آمد، خداوند تاج حيات را به او عطا خواهد فرمود، تاجي كه به تمام دوستداران خود وعده داده است .
13 وقتي كسي وسوسه شده ، بسوي گناهي كشيده مي شود، فكر نكند كه خدا او را وسوسه مي كند، زيرا خدا از گناه و بدي بدور است و كسي را نيز به انجام آن ، وسوسه و ترغيب نمي كند. 14 وسوسه يعني اينكه انسان فريفته و مجذوب افكار و اميال ناپاك خود شود. 15 اين افكار و اميال ناپاك ، او را به انجام كارهاي گناه آلود مي كشاند؛ و اين كارها نيز منجر به مرگ مي گردند، كه همانا مجازات الهي است . 16 پس اي برادران عزيز، در اين مورد اشتباه نكنيد. 17 از جانب خدا فقط مواهب نيكو و كامل به ما مي رسد، زيرا او آفريننده همه روشنايي هاست و خدايي است تغييرناپذير. 18 او چنين اراده فرمود كه ما را بوسيله پيام انجيل ، زندگي تازه ببخشد تا ما نخستين فرزندان خانواده الهي او باشيم .

عمل كردن به كلام خدا
19 برادران عزيز، به اين نكته توجه كنيد: بيشتر گوش بدهيد، كمتر سخن بگوييد، و زود خشمگين نشويد. 20 زيرا خشم نمي گذارد آنطور كه خدا مي خواهد، خوب و درستكار باشيم .
21 بنابراين ، هر نوع ناپاكي و عادت زشت را كه هنوز در وجودتان باقي است ، از خود دور كنيد؛ و با فروتني كلام خدا را كه در دلتان كاشته شده است ، بپذيريد، زيرا اين كلام قدرت دارد جانهاي شما را نجات بخشد. 22 اما فراموش نكنيد كه اين كلام را نه فقط بايد شنيد، بلكه بايد به آن عمل كرد. پس خود را فريب ندهيد، 23 زيرا كسي كه كلام را فقط مي شنود ولي به آن عمل نمي كند، مانند شخصي است كه صورت خود را در آينه نگاه مي كند؛ 24 اما به محض اينكه از مقابل آينه دور مي شود، چهرة خود را فراموش مي كند. 25 اما كسي كه به كلام خدا كه قانون كامل آزادي بشر است ، توجه داشته باشد، نه تنها آن را هميشه بخاطرخواهد داشت ، بلكه به دستوراتش نيز عمل خواهد كرد، و خدا عمل او را بركت خواهد داد.
26 هر كه خود را مسيحي مي داند، اما نمي تواند بر زبان تند خود مسلط باشد، خود را گول مي زند و مذهب او پشيزي ارزش ندارد. 27 در نظر خداي پدر، مسيحي پاك و بي عيب كسي است كه به كمك يتيمان و بيوه زنان مي شتابد، و نسبت به خداوند وفادار مي ماند و خود را از آلودگيهاي دنيا دور نگاه مي دارد.

راهنما

يعقوب‌ 1 : 1 - 8 . تجربيات‌، صبر، حكمت‌، ايمان‌
خوشي‌ در تجربيات‌(2)، شكنجه‌ها، مخالفتها و زحمات‌، نشان‌ دهندة‌ ايمان‌ ما است‌ و باعث‌ مي‌شود شخصيتي‌ را كه‌ مسيح‌ مي‌خواهد، در ما ايجاد شود. پطرس‌ تجربيات‌ را گرانبها مي‌داند (اول‌ پطرس‌ 1 : 7).
تجربيات‌، صبر را ايجاد مي‌كنند (3 و 4)، صبر و شكيبايي‌ در هنگام‌ رنج‌ كشيدن‌، در واقع‌ اين‌ استطاعت‌ را در ما ايجاد مي‌كند تا با خوشي‌ در انتظار روز شادي‌بخشي‌ باشيم‌ كه‌ در آن‌ خدا هر اشكي‌ را از چشمان‌ ما پاك‌ خواهد ساخت‌.
صبر كمال‌ را بدنبال‌ دارد (4). ما گناهكاران‌ بدبختي‌ هستيم‌ كه‌ توسط‌ فيض‌ نجات‌ يافته‌ايم‌. اما كمال‌، هدف‌ غايي‌ هر يك‌ از ما است‌. روزي‌ ما، مانند او كامل‌ خواهيم‌ شد (اول‌ يوحنا 3 : 2).
حكمت‌ (5)، نشانگر داوري‌ خدا در رابطه‌ با همة‌ بخشهاي‌ عملي‌ زندگي‌ روزانه‌ است‌. بنابراين‌ يك‌ مسيحي‌ بايد آن‌ را در زندگي‌ خودش‌ جاي‌ دهد.
دعا (5)، ما را در دريافت‌ اينگونه‌ حكمت‌ ياري‌ مي‌بخشد. اين‌ رساله‌ با ترغيب‌ وتشويق‌ به‌ دعا آغاز مي‌شود و با همين‌ موضوع‌ نيز خاتمه‌ مي‌يابد (5 : 13 - 18).
ايمان‌ (6 - 8). ايمان‌ مستحكمي‌ كه‌ از خود پايداري‌ نشان‌ مي‌دهد. در تمام‌ طوفانهاي‌ زندگي‌ ايمان‌ شرط‌ دعاي‌ پيروزمندانه‌ است‌. براي‌ شخصي‌ كه‌ ايمان‌ آورد، همه‌ چيز ممكن‌ است‌ (مرقس‌ 23:9).
يعقوب‌ 1 : 9 - 18 . ثروت‌، وسوسه‌، تولد تازه‌
ثروت‌ و دولت‌ (9 - 11). اين‌ بخش‌ به‌ يادآورندة‌ اين‌ مطلب‌ مهم‌ است‌ كه‌ آنچه‌ كه‌ براي‌ هر يك‌ از ما سرنوشت‌ ساز است‌، وضع‌ زندگي‌ زميني‌ ما نيست‌ بلكه‌ وضعيت‌ ابديت‌ ماست‌ و ما بيشتر بايد به‌ آن‌ بپردازيم‌. حتي‌ فقيران‌ در آن‌ مقصد پر جلال‌ شادي‌ خواهند كرد (جهت‌ مطالعة‌ بيشتر به‌ 2 : 1 - 3 مراجعه‌ شود).
وسوسه‌ها (12 - 15). درآية‌ 2 اشاره‌ به‌ اين‌ مطلب‌ شده‌ كه‌ در اثر تجربياتِ سخت‌، ايمان‌ ما تقويت‌ مي‌شود. در اينجا (12-15) تجربه‌ بيشتر به‌ معني‌ وسوسه‌ و اغوا به‌ گناه‌ است‌. گناه‌ بوسيلة‌ شهوت‌ آبستن‌ مي‌شود و موت‌ را مي‌زايد.
روح‌ تازه‌ متولد شدة‌ مسيحيان‌ (16 - 18). همانطور كه‌ شهوت‌ بوجود آورندة‌ گناه‌ است‌ و گناه‌ نيز موت‌ را بدنبال‌ مي‌آورد، به‌ همين‌ ترتيب‌ خدا نيز بوسيلة‌ كلامش‌ و در نام‌ مسيح‌، روح‌ تازه‌اي‌ را، در كسانيكه‌ از ازل‌ برگزيده‌ شده‌اند، تولد مي‌بخشد. اين‌ افراد در واقع‌، شريك‌ در ميراثي‌ هستند كه‌ طي‌ اعصار متمادي‌ در ابديت‌ اندوخته‌ شده‌ است‌. پطرس‌ نيز به‌ كلام‌ خدا در حكم‌ دانه‌اي‌ اشاره‌ مي‌كند كه‌ قادر است‌ به‌ مسيحيان‌ تولد تازه‌ ببخشد (اول‌ پطرس‌ 1 : 23).
يعقوب‌ 1 : 19 - 27 . زبان‌، كلام‌، مذهب‌ راستين‌
مراقبت‌ از زبان‌ (19 - 21)، كنترل‌ كردن‌ خشم‌، شنوندة‌ خوب‌ بودن‌ و اجتناب‌ از سخنان‌ ناپاك‌، موضوعات‌ اين‌ بخش‌ را تشكيل‌ مي‌دهند.
كنندگان‌ كلام‌ (21 - 25). در آية‌ 18 كلام‌ خدا وسيله‌اي‌ است‌ كه‌ باعث‌ مي‌شود شخص‌ تولد تازه‌ بيابد. در آية‌ 21، عامل‌ نجات‌ جانها معرفي‌ شده‌ است‌. در آية‌ 23 كلام‌ خدا به‌ آئينه‌اي‌ تشبيه‌ شده‌ است‌ كه‌ وجود واقعي‌ ما را در نور حقيقي‌ خود به‌ ما نشان‌ مي‌دهد.
مذهب‌ راستين‌ (26 و 27). اين‌ بخش‌ يكي‌ از قسمتهاي‌ بي‌نظير كتاب‌مقدس‌ است‌. در اين‌ قسمت‌ دوباره‌ مسألة‌ زبان‌ مطرح‌ مي‌شود. زبان‌ افسار گسيختة‌ يك‌ شخص‌ مذهبي‌، نشانگر بي‌فايده‌ بودن‌ مذهب‌ او است‌. زندگي‌ نيكوكارانه‌ و خيرخواهانه‌ كه‌ عاري‌ از عشق‌ به‌ مال‌ دنيا است‌، در واقع‌ نشانگر جلال‌ و شكوه‌ مذهبي‌ است‌ كه‌ اين‌ شخص‌ اختيار نموده‌ است‌. (اين‌ بخش‌ را با مَثَل‌ «روز داوري‌» درمتي‌ 31:25-46 مقايسه‌ كنيد.)
  • مطالعه 1108 مرتبه
  • آخرین تغییرات در %ب ظ, %06 %627 %1394 %14:%بهمن