8 رئیس کَهَنه عهد جدید

ترجمه شریف گویا

ترجمه شریف عبرانیانعیسی ــ کاهن بزرگ ما

1. خلاصه آنچه تا به حال گفته ام این است که ما چنین کاهنی داریم که در عالم بالا در دست راست تخت خدای قادر مطلق نشسته است
2. و به عنوان کاهن بزرگ در عباتگاه و در آن خیمه حقیقی که به دست خداوند برپا شده است ، نه به دست انسان خدمت می کند.
3. همچنین هر کاهن بزرگ مأمور است هدایائی تقدیم نموده مراسم قربانی را انجام دهد. بنابراین ، کاهن ما نیز باید چیزی برای تقدیم کردن داشته باشد.
4. اگر عیسی هنوز بر روی زمین می بود به عنوان یک کاهن خدمت نمی کرد ، زیرا کاهنان دیگری هستند که هدایائی را که شریعت مقرر کرده است تقدیم کنند.
5. اما خدمتی که این کاهنان می کنند فقط نمونه و سایه ای از آن خدمت آسمانی و واقعی است. وقتی موسی می خواست خیمهً مقدس را بسازد خدا با تأکید به او دستور داده گفت : « دقت کن که هر چیزی رابر طبق نمونه ای که بر فراز کوه به تو نشان داده شد بسازی. »
6. اما در حقیقت خدمتی که به عیسی عطا شد از خدمت لاویان به مراتب بهتر است ، همانطور که پیمانی که او میان خدا وانسان ایجاد کرده بهتر است ، زیرا این پیمان بر وعده های بهتری استوار است.
7. اگر آن پیمان اولیه بدون نقص می بود هیچ نیازی نبود که پیمان دیگری جای آن را بگیرد،
8. اما خداوند از قوم خود ایراد گرفته می فرماید : « ایامی خواهد آمد که من پیمان تازه ای با خاندان اسرائیل و با خاندان یهودا ببندم. » خداوند میگوید ،
9. « این پیمان تازه مانند آن پیمانی نخواهد بود که با اجداد ایشان بستم ، در روزی که دست آنها راگرفته به بیرون از مصر هدایتشان نمودم ، زیرا آنها طبق آن پیمان عمل نکردند. » و خداوند می فرماید : « پس من هم از آنان روی گردان شدم. »
10. خداوند می فرماید : « این است پیمانی که پس از آن ایام با خاندان اسرائیل خواهم بست : قوانین خود را در افکارآنان خواهم گذاشت و آن را بر دلهایشان خواهم نوشت. من خدای آنان و آنان قوم من خواهند بود
11. و دیگر احتیاجی نیست که آنان به همشهریان خود تعلیم دهند یا به برادر خود بگویند : خدا را بشناس ، زیرا همه از بزرگ تاکوچک مرا خواهند شناخت.
12. در مقابل خطایای آنها بخشنده خواهم بود و دیگر گناهان آنان را هرگز به یاد نخواهم آورد. »
13. خدا وقتی در بارهً پیمان تازه سخن می گوید پیمان اولی را منسوخ می شمارد و هر چه کهنه و فرسوده شود بزودی از بین خواهد رفت.


ترجمه قدیمی(نامه به عبرانیان)


رئيس‌ كَهَنَه‌ عهد جديد
‌ پس‌ مقصود عمده‌ از اين‌ كلام‌ اين‌ است‌ كه براي‌ ما چنين‌ رئيس‌ كهنه‌اي‌ هست‌ كه‌ در آسمانها به‌ دست‌ راست‌ تخت‌ كبريا نشسته‌ است‌، 2 كه‌ خادم‌ مكان‌ اقدس‌ و آن‌ خيمه‌ حقيقي‌ است‌ كه‌ خداوند آن‌ را برپا نمود نه‌ انسان‌. 3 زيرا كه‌ هر رئيس‌ كَهَنَه‌ مقرّر مي‌شود تا هدايا و قرباني‌ها بگذراند؛ و از اين‌ جهت‌ واجب‌ است‌ كه‌ او را نيز چيزي‌ باشد كه‌ بگذراند. 4 پس‌ اگر بر زمين‌مي‌بود، كاهن‌ نمي‌بود چون‌ كساني‌ هستند كه‌ به‌ قانون‌ شريعت‌ هدايا را مي‌گذرانند. 5 و ايشان‌ شبيه‌ و سايه‌ چيزهاي‌ آسماني‌ را خدمت‌ مي‌كنند، چنانكه‌ موسي‌ مُلهِم‌ شد هنگامي‌ كه‌ عازم‌ بود كه‌ خيمه‌ را بسازد، زيرا بدو مي‌گويد: «آگاه‌ باش‌ كه‌ همه‌ چيز را به‌ آن‌ نمونه‌اي‌ كه‌ در كوه‌ به‌ تو نشان‌ داده‌ شد بسازي‌.» 6 لكن‌ الا´ن‌ او خدمت‌ نيكوتر يافته‌ است‌، به‌ مقداري‌ كه‌ مُتَوَسِطِ عهد نيكوتر نيز هست‌ كه‌ بر وعده‌هاي‌ نيكوتر مرتّب‌ است‌.
7 زيرا اگر آن‌ اوّل‌ بي‌عيب‌ مي‌بود، جايي‌ براي‌ ديگري‌ طلب‌ نمي‌شد. 8 چنانكه‌ ايشان‌ را ملامت‌ كرده‌، مي‌گويد: «خداوند مي‌گويد اينك‌ ايّامي‌ مي‌آيد كه‌ با خاندان‌ اسرائيل‌ و خاندان‌ يهودا عهدي‌ تازه‌ استوار خواهم‌ نمود. 9 نه‌ مثل‌ آن‌ عهدي‌ كه‌ با پدران‌ ايشان‌ بستم‌، در روزي‌ كه‌ من‌ ايشان‌ را دستگيري‌ نمودم‌ تا از زمين‌ مصر برآوردم‌، زيرا كه‌ ايشان‌ در عهد من‌ ثابت‌ نماندند. پس‌ خداوند مي‌گويد من‌ ايشان‌ را واگذاردم‌. 10 و خداوند مي‌گويد اين‌ است‌ آن‌ عهدي‌ كه‌ بعد از آن‌ ايّام‌ با خاندان‌ اسرائيل‌ استوار خواهم‌ داشت‌ كه‌ احكام‌ خود را در خاطر ايشان‌ خواهم‌ نهاد و بر دل‌ ايشان‌ مرقوم‌ خواهم‌ داشت‌ و ايشان‌ را خدا خواهم‌ بود و ايشان‌ مرا قوم‌ خواهند بود. 11 و ديگر كسي‌ همسايه‌ و برادر خود را تعليم‌ نخواهد داد و نخواهد گفت‌ خداوند را بشناس‌ زيرا كه‌ همه‌ از خرد و بزرگ‌ مرا خواهند شناخت‌. 12 زيرا بر تقصيرهاي‌ ايشان‌ ترّحم‌ خواهم‌ فرمود و گناهانشان‌ را ديگر به‌ ياد نخواهم‌ آورد.»
13 پس‌ چون‌ «تازه‌» گفت‌، اوّل‌ را كُهنه‌ ساخت‌؛ و آنچه‌ كهنه‌ و پير شده‌ است‌، مشرف‌ بر زوال‌ است‌.

ترجمه تفسیری

مسيح ، كاهن اعظم در پيمان جديد
خلاصه ، مقصود كلي از اين سخنان اينست كه ما چنين كاهن اعظمي داريم كه در آسمان دركنار تخت خداي متعال نشسته است . 2 محل خدمت او، پرستشگاه مقدس آسمان يعني جايگاه واقعي پرستش است كه سازنده آن خداوند است ، نه انسان .
3 وظيفه كاهن اعظم اينست كه از جانب مردم ، هدايا و قرباني هايي به حضور خدا تقديم كند. مسيح نيز بعنوان كاهن اعظم مي بايست چيزي قرباني نمـايد. 4 اين قرباني كه مسيح به حضور خدا تقديم كرد، به مراتب برتر از قرباني هايي است كه كاهنان در اين جهان تقديم مي كنند. اما با وجود اين ، اگر عيسي در اين جهان مي بود، نمي توانست كاهن باشد، زيرا در اينجا هنوز كاهناني هستند كه به شيوه قديم ، قرباني مي كنند. 5 خدمت ايشان در واقع ، نمونه و تقليدي است از امور آسماني ؛ زيرا زماني كه موسي مي خواست خيمه اي را بعنوان محل عبادت بسازد، خدا به او يادآوري فرمود كه آن را دقيقاً مطابق نمونه آن خيمه آسماني بنا كند كه در كوه سينا به او نشان داده بود. 6 اما مسيح ، اين كاهن آسماني ، خدمتي بس مهم تر از اين كاهنان بعهده دارد، زيرا پيمان جديدي كه از سوي خدا براي ما آورد، برتر از آن پيمان قديمي است و داراي وعده هايي به مراتب عالي تر مي باشد.
7 پيمان قديمي عملي نبود، زيرا در غيراينصورت لازم نمي شد پيمان ديگري جايگزين آن گردد. 8 خدا پيمان قديمي را عملي و كافي ندانست ، زيرا فرمود: «روزي فرا خواهد رسيد كه با خاندان اسرائيل و خاندان يهودا، پيمان جديدي خواهم بست ، 9 اما نه مانند آن پيمان قديمي كه با اجدادشان بستم ، در روزي كه دست ايشان را گرفته ، از سرزمين مصر بيرون آوردم ؛ زيرا ايشان به وظايف خود در آن پيمان عمل نكردند. بنابراين ، من نيز آن را فسخ نمودم . 10 اما اينست آن پيمان جديدي كه در آن روز با خاندان اسرائيل خواهم بست : احكام خود را در فكر ايشان خواهم نهاد و در دل ايشان خواهم نوشت ، تا بي آنكه سخني گفته باشم ، بدانند از ايشان چه مي خواهم ، و از من اطاعت كنند. آنگاه من خداي ايشان خواهم بود و ايشان قوم من . 11 در آن زمان ، ديگر كسي به همسايه خود نخواهد گفت ، خداوند رابشناس ! زيرا همه ، از كوچك و بزرگ ، مرا خواهند شناخت . 12 من نيز خطاياي ايشان را خواهم بخشيد و گناهانشان را ديگر بياد نخواهم آورد.»
13 در اينجا خدا از وعده ها و پيمان جديدي سخن مي گويد. پس روشن است كه پيمان قبلي ، كهنه شده است ؛ و هر چه كه كهنه و قديمي شود، بزودي از بين خواهد رفت .

راهنما

عبرانيان‌ 8 . عهد جديد
مسيح‌ عهد جديدي‌ را براي‌ انسان‌ به‌ ارمغان‌ آورد. عهد اول‌ بر رسوم‌ خيمه‌ و ده‌ فرمان‌ متمركز بود و تا آن‌ زمان‌ اين‌ قوانين‌ قابل‌ اجرا بود (9 : 1 - 5). قوانين‌ اين‌ عهد، روي‌ لوحهاي‌ سنگي‌ نوشته‌ شده‌ بود (4:9)، ولي‌ قوانين‌ عهد جديد بر دل‌ انسانها نوشته‌ مي‌شود (8 : 10). عهد اول‌ موقتي‌ بود، در حاليكه‌ عهد مسيح‌ ابدي‌ است‌ (13 : 20). عهد قديمي‌ بوسيلة‌ خون‌ حيوانات‌ مهر مي‌شد، اما عهد مسيح‌ بوسيلة‌ خون‌ مسيح‌ مهر شد (10 : 29). عهد جديد، عهدي‌ نيكوتر با وعده‌هاي‌ نيكوتر است‌ كه‌ بر تغييرناپذيري‌ و امانت‌ كلام‌ خدا بنا شده‌ است‌ (6 : 18).
«نيكوتر» نيز يكي‌ از كلمات‌ كليدي‌ رساله‌ محسوب‌ مي‌شود: عهد نيكوتر (7:8)، وعده‌هاي‌ نيكوتر (7:8)، اميد نيكوتر (19:7)، مال‌ نيكوتر در آسمان‌ (34:10)، نيكوتر از خون‌ هابيل‌ (24:12)، وطن‌ نيكوتر از كنعان‌ (16:11)، قيامت‌ نيكوتر كه‌ مرگ‌ در آن‌ راه‌ ندارد (35:11).
  • مطالعه 2214 مرتبه
  • آخرین تغییرات در %ب ظ, %06 %608 %1394 %13:%بهمن