شکرگزاری و دعا؛ درخواست پولس

ترجمه شریف گویا

ترجمه شریف فلیمون1. از طرف پولس که به خاطر عیسی مسیح زندانی است و تیموتاوس برادر ما ـ به دوست و همکار ما « فلیمون »
2. و به کلیسائی که در خانهً تو تشکیل می شود و به خواهر ما « بانواپفیه » و « ارخیپس » همکار ما ، این نامه تقدیم می گردد.
3. پدر ما خدا و عیسی مسیح خداوند ، فیض و آرامش به شما عطا فرمایند.

محبت و ایمان فلیمون

4. هر وقت که دعا می کنم نام ترا به زبان می آورم و پیوسته خدای خود را شکر می کنم
5. چون از محبت تو و ایمانی که به عیسی خداوند و جمیع مقدسین داری آگاه هستم.
6. و دعای من این است که اتحاد ما با هم در ایمان باعث شود که دانش ما به همهً برکاتی که در مسیح داریم افزوده شود.
7. ای برادر ، محبت تو برای من شادی عظیم و دلگرمی بسیار پدید آورده است ، زیرا دل های مقدسین به وسیله تو نیروئی تازه گرفته است.

تقاضای پولس برای انی سیموس

8. بنابراین اگر چه من در اتحاد خود با مسیح حق دارم که جسارت کرده دستور بدهم که وظایف خود را انجام دهی ،
9. اما به خاطر محبت ، صلاح می دانم از تو درخواست کنم : من ، پولس که سفیر مسیح عیسی و در حال حاضر به خاطر او زندانی هستم ،
10. از جانب فرزند خود « انی سیموس » ، که در زمان حبس خود پدر روحانی او شدم از تو تقاضائی دارم.
11. او زمانی برای تو مفید نبود ، ولی اکنون هم برای تو و هم برای من مفید است.
12. اکنون که او را پیش تو روانه می کنم ، مثل این است که قلب خود را برای تو می فرستم.
13. خوشحال می شدم که او را پیش خود نگاه دارم تا در این مدتی که به خاطر انجیل زندانی هستم او بحای تو مرا خدمت کند.
14. اما بهتر دانستم که بدون موافقت تو کاری نکنم تا نیکوئی تو نه از روی اجبار ، بلکه داوطلبانه باشد.
15. شاید علت جدائی موقت او از تو این بود که او را برای همیشه بازیابی !
16. و البته نه مثل یک غلام ، بلکه بالاتر از آن ، یعنی به عنوان یک برادر عزیز. او مخصوصاً برای من عزیز است و چقدر بیشتر باید برای تو به عنوان یک انسان و یک برادر مسیح عزیز باشد.
17. پس اگر مرا دوست واقعی خود می دانی همانطوری که مرا می پذیرفتی او را بپذیر.
18. و اگر به تو بدی کرده است یا چیزی به تو بدهکار است آن را به حساب من بگذار.
19. من این را با دست خودم می نویسم : « من ، پولس آن را به تو پس خواهم داد » نمی گویم که تو حتی جان خود را هم به من مدیونی.
20. آری ، ای برادر ، چون در خداوند متحد هستیم می خواهم از تو بهره ای ببینم ــ به عنوان یک برادر مسیحی به قلب من نیروی تازه ای ببخش.
21. من با اعتماد به اطاعت تو و با دانستن این که آنچه من می گویم و حتی بیشتر از آن را هم انجام خواهی داد ، این را به تو می نویسم.
22. در ضمن اطاقی برای من آماده کن ، زیرا امیدوارم که خدا دعاهای شما را مستجاب کرده مرابه شما برگرداند.

خاتمه

23. « اپفراس » که به خاطر مسیح عیسی با من در زندان است به تو سلام می رساند
24. و همچنین همکاران من « مرقس » ، ارسترخس » ، « دیماس » و « لوقا » به تو سلام می رسانند.
25. فیض عیسی مسیح خداوند با روح شما باد.


ترجمه قدیمی(فلیمون)


پولس‌، اسير مسيح‌ عيسي‌ و تيمؤتاؤس‌ برادر،
به‌ فِليمون‌ عزيز و همكار ما 2 و به‌ اَپْفِيّه‌ محبوبه‌ و اَرْخِپُّس‌ هم‌سپاه‌ ما و به‌ كليسايي‌ كه‌ در خانه‌ات‌ مي‌باشد.
3 فيض‌ و سلامتي‌ از جانب‌ پدر ما خدا و عيسي‌ مسيح‌ خداوند با شما باد.
شكر گزاري‌ و دعا
4 خداي‌ خود را شكر مي‌كنم‌ و پيوسته‌ تو را در دعاهاي‌ خود ياد مي‌آورم‌ 5 چونكه‌ ذكر محبّت‌ و ايمان‌ تو را شنيده‌ام‌ كه‌ به‌ عيسي‌ خداوند و به‌ همه‌ مقدّسين‌ داري‌، 6 تا شراكت‌ ايمانت‌ مؤثّر شود در معرفتِ كاملِ هر نيكويي‌ كه‌ در ما است‌ براي‌ مسيحْ عيسي‌. 7 زيرا كه‌ مرا خوشيِ كامل‌ و تسلّي‌ رخ‌ نمود از محبّت‌ تو از آنرو كه‌ دلهاي‌ مقدّسين‌ از تو اي‌ برادر استراحت‌ مي‌پذيرند.
درخواست‌ پولس‌
8 بدين‌ جهت‌ هرچند در مسيح‌ كمال‌ جسارت‌ را دارم‌ كه‌ به‌ آنچه‌ مناسب‌ است‌ تو را حكم‌ دهم‌، 9 ليكن‌ براي‌ محبّت‌، سزاوارتر آن‌ است‌ كه‌ التماس‌ نمايم‌، هرچند مردي‌ چون‌ پولسِ پير و الا´ن‌ اسير مسيح‌ عيسي‌ نيز مي‌باشم‌. 10 پس‌ تو راالتماس‌ مي‌كنم‌ درباره‌ فرزند خود اُنيسيمُس‌ كه‌ در زنجيرهاي‌ خود او را توليد نمودم‌، 11 كه‌ سابقاً او براي‌ تو بي‌فايده‌ بود، ليكن‌ الحال‌ تو را و مرا فايده‌مند مي‌باشد؛ 12 كه‌ او را نزد تو پس‌ مي‌فرستم‌. پس‌ تو او را بپذير كه‌ جان‌ من‌ است‌. 13 و من‌ مي‌خواستم‌ كه‌ او را نزد خود نگاه‌ دارم‌ تا به‌ عوض‌ تو مرا در زنجيرهاي‌ انجيل‌ خدمت‌ كند، 14 امّا نخواستم‌ كاري‌ بدون‌ رأي‌ تو كرده‌ باشم‌ تا احسان‌ تو از راه‌ اضطرار نباشد، بلكه‌ از روي‌ اختيار. 15 زيرا كه‌ شايد بدين‌جهت‌ ساعتي‌ از تو جدا شد تا او را تا به‌ ابد دريابي‌. 16 ليكن‌ بعد از اين‌ نه‌ چون‌ غلام‌ بلكه‌ فوق‌ از غلام‌ يعني‌ برادر عزيز خصوصاً به‌ من‌ امّا چند مرتبه‌ زيادتر به‌ تو، هم‌ در جسم‌ و هم‌ در خداوند. 17 پس‌ هرگاه‌ مرا رفيق‌ مي‌داني‌، او را چون‌ من‌ قبول‌ فرما. 18 امّا اگر ضرري‌ به‌ تو رسانيده‌ باشد يا طلبي‌ از او داشته‌ باشي‌، آن‌ را بر من‌ محسوب‌ دار. 19 من‌ كه‌ پولس‌ هستم‌، به‌ دست‌ خود مي‌نويسم‌، خود ادا خواهم‌ كرد، تا به‌ تو نگويم‌ كه‌ به‌ جان‌ خود نيز مديون‌ من‌ هستي‌. 20 بلي‌ اي‌ برادر، تا من‌ از تو در خداوند برخوردار شوم‌. پس‌ جان‌ مرا در مسيح‌ تازگي‌ بده‌. 21 چون‌ بر اطاعت‌ تو اعتماد دارم‌، به‌ تو مي‌نويسم‌ از آن‌جهت‌ كه‌ مي‌دانم‌ بيشتر از آنچه‌ مي‌گويم‌ هم‌ خواهي‌ كرد.
22 مع'هذا منزلي‌ نيز براي‌ من‌ حاضر كن‌، زيرا كه‌ اميدوارم‌ از دعاهاي‌ شما به‌ شما بخشيده‌ شوم‌.
23 اِپَفْراس‌ كه‌ در مسيح‌ عيسي‌ همزندان‌ من‌است‌ و مرقُس‌ 24 و اَرِسْتَرخُس‌ و ديماس‌ و لوقا همكاران‌ من‌ تو را سلام‌ مي‌رسانند. 25 فيض‌ خداوند ما عيسي‌ مسيح‌ با روح‌ شما باد. آمين‌.
ترجمه تفسیری

ازطرف پولس ، كه بسبب اعلام مژده انجيل عيسي مسيح در زندان است ، و از طرف برادر ما تيموتائوس ،
به فليمون ، همكار عزيز ما، و به مسيحياني كه در خانه ات براي عبادت جمع مي شوند، و به خواهر ما «اپفيه »، و به «ارخيپوس » كه مانند من سرباز عيسي مسيح است .
3 از درگاه پدرمان خدا و خداوندمان عيسي مسيـح ، طالب رحمـت و آرامـش براي شما مي باشيـم .

شكرگزاري و دعا
4 فليمون عزيز، هر بار كه براي تو دعا مي كنم ، ابتدا خدا را براي وجود تو شكر مي كنم ، 5 زيرا از ديگران مي شنوم كه چه ايمان استواري به عيساي خداوند و چه محبتي نسبت به برادران مسيحي خود داري . 6 دعا مي كنم كه ايمان و اعتمادي را كه به خداوند داري ، با ديگران در ميان بگذاري ، تا ايشان نيز تحت تأثير قرار گيرند و ببينند كه چه نيكويي ها و مواهبي از عيسي مسيح نصيب تو شده است . 7 من خودم از محبت تو اي برادر، شادي و تسلي پيدا كرده ام ، زيرا مهرباني تو دلهاي ايمانداران را تازه كرده است .

تقاضاي پولس براي انيسيموس
8و9 درضمن ، مي خواهم از تو خواهشي بكنم . هر چند كه حق دارم به نام مسيح حكم كنم كه آنچه درست است انجام دهي ، اما بسبب محبتي كه نسبت به تو دارم ، ترجيح مي دهـم از تـو خواهش كنم . بلي ، من ، پولس پير، كه بخاطر عيسي مسيح در اينجا زنداني هستم ، اين تقاضا را مي كنم . 10 خواهش من اينست كه با فرزندم «اُنيسيموس » كه در زمان حبس خود او را با مسيح آشنا كردم ، مهربان باشي . 11 انيسيموس (با اينكه معني اسمش «مفيد» است ) در گذشته براي تو مفيد نبوده است ، اما اكنون چه براي تو و چه براي من مفيد است . 12 حال كه او را نزد تو باز مي گردانم ، درست مانند اينست كه قلب خود را مي فرستم .
13 خيلي مايل بودم او را نزد خود نگاه مي داشتم ، تا در اين مدتي كه بسبب اعلام پيغام انجيل در زندان بسر مي برم ، بجاي تو مرا كمك كند. 14 اما نخواستم بدون موافقت تو اين كار را انجام دهم تا نيكوكاري تو از روي اجبار نباشد، بلكه از روي اختيار و از صميم قلب . 15و16 فكر مي كنم جدايي او از تو بي دليل نبود. او بعنوان يك غلام براي مدت كوتاهي از نزد تو فرار كرد، اما حال ، بعنوان يك برادر هميشه نزد تو خواهد ماند. او براي من برادر عزيزي است ، اما براي تو عزيزتر است . او اكنون نه فقط خدمتگزار توست ، بلكه برادر مسيحي تو نيز مي باشد.
17 اگر واقعاً مرا دوست خود مي داني ، به همان صورت كه از من استقبال مي كردي ، از او نيز استقبال كن و او را بپذيـر. 18 اگر هم قبلاً ضرري به تو رسانده يا چيزي از تو دزديده باشد، آن را به حساب من بگذار. 19 من ، پـولس ، اين را به دست خودم مي نويسم و شخصاً تضمين مي كنم كه آن را پس خواهم داد. نمي خواهم يادآوري كنم كه تو خودت چقدر به من مديوني ! در واقع ، تو جانت را مديون من هستي . 20 بلي ، برادر عزيزم ، اين محبت را در حق من انجام ده ، تا دل خسته من شاد شود و مسيح را سپاس گويم .
21 اين نامه را برايت مي نويسم ، چون يقين دارم كه هر چه از تو تقاضا كنم ، حتي بيشتر از آن را انجام خواهي داد.

فليمون
22 در ضمن ، اتاقي نيز براي من مهيا كن ، زيرا اميدوارم كه خدا دعاي شما را مستجاب فرموده ، اجازه دهد كه بزودي نزد شما آيم .
23 هم زنداني من «اِپافراس »، كه او نيز به سبب اعلام پيغام انجيـل عيسي مسيح زنداني است ، سلام مي رساند. 24 همچنين همكاران من ، «مرقس »، «اَرِستَرخوس »، «ديماس » و «لوقا» سلام مي رسانند.
25 فيض خداوند ما عيسي مسيح با روح شما باد.

راهنما

رسالة‌ پولس‌ رسول‌ به‌ فليمون‌

دربارة‌ يك‌ بردة‌ فراري‌

فليمون‌
فليمون‌، مسيحي‌ اهل‌ كولسي‌ بود، كه‌ توسط‌ پولس‌ ايمان‌ آورده‌ بود. او شخص‌ ثروتمندي‌ بود. يك‌ كليساي‌ خانگي‌، در خانة‌ او تشكيل‌ مي‌شد. بنظر مي‌رسد كه‌ پولس‌ و فليمون‌ دوستان‌ صميمي‌ بودند. اگرچه‌ اين‌ مطلب‌ به‌ ثبت‌ نرسيده‌، اما بنظر مي‌رسد كه‌ پولس‌، طي‌ اقامت‌ سه‌ ساله‌اش‌ در كولسي‌ با فليمون‌ آشنا شده‌ بود (اعمال‌ 19).
اُنيسيمُس‌، نام‌ يكي‌ از برده‌هاي‌ فليمون‌ بود. احتمالاً او جوان‌ بسيار با استعداي‌ بود. ارتش‌ روم‌ معمولاً عُمّال‌ خود را مي‌فرستاد تا در نقاط‌ مختلف‌ بگردند و زنان‌ و مرداني‌ را كه‌ خوش‌ ظاهر بودند انتخاب‌ نموده‌، به‌ كشور خود آورند و آنها را به‌ عنوان‌ برده‌ به‌ معرض‌ فروش‌ بگذارند.
زمان‌ نوشتن‌ اين‌ رساله‌: زمان‌ نگارش‌ اين‌ رساله‌ 4 يا 5 سال‌ پس‌ از ترك‌ كردن‌ آن‌ منطقه‌ بود و در آن‌ هنگام‌ پولس‌ به‌ سمت‌ غرب‌ يعني‌ زندان‌ روم‌ در حركت‌ بود. بنظر مي‌رسد كه‌ انيسيمس‌، از ارباب‌ خود، فليمون‌ مقداري‌ پول‌ دزديده‌ بود و به‌ روم‌ فرار كرده‌ بود. او هنگاميكه‌ در روم‌ بود، احتمالاً پس‌ از خرج‌ پول‌ دزديده‌ شده‌، سعي‌ مي‌كند كه‌ پولس‌ را در آنجا بيابد. احتمالاً او سالها پيش‌، در خانة‌ اربابش‌ پولس‌ را ديده‌ بود و نسبت‌ به‌ او محبتي‌ قلبي‌ داشت‌. بعيد است‌ كه‌ انيسيمس‌، پولس‌ را در يك‌ شهر 000/500/1 نفره‌، بصورت‌ تصادفي‌ يافته‌ باشد. پولس‌ او را به‌ سوي‌ ايمان‌ مسيحي‌ تشويق‌ مي‌كند واو را همراه‌ اين‌ نامه‌ به‌ نزد اربابش‌ مي‌فرستد.
هدف‌ نگارش‌ اين‌ رساله‌ اين‌ بود كه‌ پولس‌ بين‌ فليمون‌ و انيسيمس‌ ميانجيگري‌ كرده‌، او را تشويق‌ به‌ بخشش‌ غلام‌ فراري‌ خود كند. پولس‌ فليمون‌ را تشويق‌ مي‌كند تا غلام‌ خود را همچون‌ برادر ايماني‌ خود بپذيرد. پولس‌، شخصاً پول‌ دزديده‌ شده‌ را پرداخت‌ مي‌كند. اين‌ رساله‌ همچون‌ جواهري‌ است‌ كه‌ در آن‌ ادب‌، كارداني‌ و بخشش‌ بصورتي‌ درخشان‌ ديده‌ مي‌شود و اوج‌ اين‌ درخشندگي‌ در درخواست‌ ملايم‌ و فروتنانة‌ پولس‌ از فليمون‌ مبني‌ بر پذيرش‌ فليمون‌ مشاهده‌ مي‌شود. پولس‌ از او مي‌خواهد تا انيسيمس‌ را چون‌ خود پولس‌ بپذيرد: «او را چون‌ من‌ بپذير» (17).
پذيرش‌ انيسيمسِ برده‌: كتاب‌مقدس‌ هيچ‌ اشاره‌اي‌ به‌ اينكه‌ اين‌ ارباب‌ چگونه‌ غلام‌ خود را پذيرفت‌، نمي‌كند. اما يكي‌ از روايات‌، حاكي‌ از آن‌ است‌ كه‌ فليمون‌ او را پذيرفت‌. او به‌ پيشنهاد پولس‌ گوش‌ فرا داد و انيسيمس‌ را آزاد كرد. اين‌ طريقي‌ است‌ كه‌ انجيل‌ بدان‌ عمل‌ مي‌كند. مسيح‌ در قلب‌ يك‌ برده‌ كار كرد و او را وادار كرد تا شرايط‌ اجتماعي‌ زمان‌ خود را درك‌ كند و به‌ سوي‌ ارباب‌ خود برگردد با اين‌ هدف‌ كه‌ يك‌ بردة‌ مطيع‌ و فرمانبردار باشد. مسيح‌ در قلب‌ ارباب‌ كار كرد و او را واداشت‌ تا درك‌ كند كه‌ بايد غلام‌ خود را چون‌ برادر مسيحي‌ بپذيرد و او را آزاد نمايد. بر حسب‌ روايات‌، انيسيمس‌ بعدها به‌ خدمت‌ اسقفي‌ در بيريه‌ نائل‌ شد.
«اپفيه‌» (2) احتمالاً همسر فليمون‌ و «ارخپس‌» (2) احتمالاً شبان‌ آنها بوده‌ است‌. «اونيسيمس‌» (10) به‌ معني‌ «مفيد» مي‌باشد كه‌ پولس‌ در اينجا از نقش‌ اين‌ كلمه‌ استفاده‌ مي‌كند(11). «تا ابد» (15) اشاره‌اي‌ است‌ به‌ اينكه‌ بسياري‌ از دوستي‌هاي‌ زميني‌ به‌ ابديت‌ مي‌انجامد. «اپفراس‌» (23) يكي‌ از هم‌ زندانيان‌ پولس‌ در روم‌ بود كه‌ در اصل‌ اهل‌ كولسي‌ بود. سلام‌ و احوالپرسي‌ها (24) نشانگر رابطة‌ دوستي‌ شخصي‌ پولس‌ با فليمون‌ بود.
  • مطالعه 1205 مرتبه
  • آخرین تغییرات در %ب ظ, %06 %596 %1394 %13:%بهمن