مقدمه


ترجمه تفسیری(اول قرنتیان)
قرنتس
پولس رسول اين نامه را به ايمانداران كليساي قرنتس مي نويسد تا به سؤالات آنان درباره مسائل مربوط به زندگي و ايمان مسيحي پاسخ گويد. شهر قرنتس مركز ايالت اخائيه بود و جماعتي داشت مركب از قومهاي گوناگون . معروفيت اين شهر در تجارت ، فرهنگ غني يوناني ، عيش و عشرت بي حد و حصر، و مذاهب و فلسفه هاي گوناگون بود.
قصد اصلي پولس از نوشتن اين نامه پرداختن به مسائلي بود از قبيل اختلافات و فساد اخلاقي در كليسا، ازدواج و روابط جنسي و نيز مسائل مربوط به وجدان ، نظام كليسايي ، عطاياي روحاني ، و رستاخيز.
فصل سيزدهم اين كتاب از معروفيت خاصي برخوردار است . در اين فصل مي خوانيم كه محبت ، بهترين عطايي است كه خداوند به عزيزان خود عنايت مي فرمايد.


راهنما
رسالة‌ اول‌ پولس‌ رسول‌ به‌ قرنتيان‌

دربارة‌ برخي‌ بي‌ نظمي‌هاي‌ كليسايي‌

پولس‌ در اين‌ رساله‌ به‌ مطالب‌ ذيل‌ اشاره‌ مي‌كند:
شقاق‌، فساد اخلاقي‌، مرافعات‌، قرباني‌ گوشت‌ بتها، استعمال‌ نادرست‌ شام‌ خداوند، معلمين‌ دروغين‌، مشكلات‌ ازدواج‌، وجود روشهاي‌ غلط‌ در جماعتهاي‌ كليسايي‌، نقش‌ زن‌ در كليسا، تعاليم‌ غلط‌ دربارة‌ رستاخيز.
قرنتس‌
شهر قرنتس‌، مادر شهرهاي‌ تجاري‌ يونان‌ بشمار مي‌رفت‌. اين‌ شهر در 80 كيلومتري‌ غربي‌ آتن‌ واقع‌ شده‌ بود (به‌ نقشة‌ شمارة‌ 59 مراجعه‌ شود)، و يكي‌ از بزرگ‌ترين‌، غني‌ترين‌ و مهم‌ترين‌ شهرهاي‌ امپراطوري‌ روم‌ محسوب‌ مي‌شد. جمعيت‌ اين‌ شهر 000/400 نفر بود و از اين‌ نظر از شهرهايي‌ چون‌ روم‌، اسكندريه‌ و انطاكيه‌ پيشي‌ جسته‌ بود. شهر قرنتس‌ بر مسير اصلي‌ تجاري‌ امپراطوري‌ روم‌ واقع‌ شده‌ بود و از طريق‌ بندر اين‌ شهر، تجارت‌ جهاني‌ انجام‌ پذير مي‌شد. قرنتس‌ به‌ مركز شهوت‌راني‌ مشهور بود و بدين‌ ترتيب‌ مركز تجمع‌ فسق‌ و فجور شرق‌ و غرب‌ بود. پولس‌ طي‌ دومين‌ سفر بشارتي‌ خويش‌، يعني‌ در سال‌ 52 - 53 ميلادي‌، حدود سه‌ سال‌ در قرنتس‌ اقامت‌ گزيد و يكي‌ از بزرگ‌ترين‌ كليساها را درست‌ در مركز فلسفة‌ يونان‌، بنيانگزاري‌ نمود.
دليل‌ نوشتن‌ رساله‌
حدود سه‌ سال‌ پس‌ از ترك‌ قرنتس‌، هنگاميكه‌ پولس‌ در افسس‌ مشغول‌ انجام‌ عظيم‌ترين‌ بخش‌ خدمات‌ خود بود، اقدام‌ به‌ نوشتن‌ اين‌ رساله‌ نمود. شهر افسس‌ در 300 كيلومتري‌ قرنتس‌ در بين‌ آبهاي‌ درياي‌ اژه‌ واقع‌ شده‌ بود. هنگاميكه‌ پولس‌ در افسس‌ بود، هيئتي‌ از رهبران‌ كليساي‌ قرنتس‌ به‌ افسس‌ فرستاده‌ شدند تا دربارة‌ بي‌نظمي‌ و مشكلات‌ جدي‌ پيش‌ آمده‌ در كليسا، با پولس‌ مشورت‌ نمايند. پولس‌ در پاسخ‌، اين‌ رساله‌ را خطاب‌ به‌ كليساي‌ قرنتس‌ مي‌نويسد. او قبلاً نيز براي‌ آنها نامه‌اي‌ نوشته‌ بود كه‌ گويا مفقود شده‌ بود (5 : 9). احتمالاً نامه‌هاي‌ ديگري‌ نيز در راه‌ گم‌ شده‌ بودند چون‌ اين‌ دو شهر، بر روي‌ مسير تجارتي‌ شلوغ‌ و پر رفت‌ و آمدي‌ واقع‌ شده‌ بودند و كشتي‌هاي‌ متعددي‌ در اين‌ مسير در حال‌ تردد دائمي‌ بودند.
تاريخ‌ نوشتن‌ اين‌ رساله‌ بهار سال‌ 57 ميلادي‌، قبل‌ از پنطيكاست‌ بوده‌ است‌ (16 : 8). پولس‌ در نظر داشت‌ كه‌ زمستان‌ را در قرنتس‌ بگذارند (16 : 5 - 8) و همچنين‌ هم‌ شد (اعمال‌ 20 : 2 و 3).
  • مطالعه 1365 مرتبه
مطالب بیشتر از همین گروه « 1 شکر گزاری؛ پرهیز از شقاق