9 داوری بر دشمنان اسرائیل؛ ظهور خداوند

ترجمه قدیمی گویا

ترجمه قدیمی(کتاب زکریا)داوري‌ بر دشمنان‌ اسرائيل‌
‌ وحْيِ كلام‌ خداوند بر زمين‌ حَدراخ‌ (نازل مي‌شود) و دمشق‌ محل‌ آن‌ مي‌باشد، زيرا كه‌ نظر انسان‌ و نظر تمامي‌ اسباط‌ اسرائيل‌ بسوي‌ خداوند است‌. 2 و بر حَماتْ نيز كه‌ مجاور آن‌ است‌ و بر صور و صَيْدُون‌ اگر چه‌ بسيار دانشمند مي‌باشد. 3 و صور براي‌ خود ملاذي‌ منيع‌ ساخت‌ و نقره‌ را مثل‌ غبار و طلا را مانند گِلِ كوچه‌ها انباشت‌. 4 اينك‌ خداوند او را اخراج‌ خواهد كرد و قوّتش‌ را كه‌ در دريا مي‌باشد، تلف‌ خواهد ساخت‌ و خودش‌ به‌ آتش‌ سوخته‌ خواهد شد. 5 اَشْقَلُون‌ چون‌ اين‌ را بيند خواهد ترسيد و غَزَّه‌ بسيار دردناك‌ خواهد شد و عَقْرون‌ نيز زيرا كه‌ اعتماد او خجل‌ خواهد گرديد و پادشاه‌ از غَزَّه‌ هلاك‌ خواهد شد و اَشْقَلُون‌ مسكون‌ نخواهد گشت‌. 6 و حرام‌زاده‌اي‌ در اَشْدُود جلوس‌ خواهد نمود و حشمت‌ فلسطينيان‌ را منقطع‌ خواهم‌ ساخت‌. 7 و خون‌ او را از دهانش‌ بيرون‌ خواهم‌ آورد و رجاساتش‌ را از ميان‌ دندانهايش‌؛ و بقيّه‌ او نيز به‌ جهت‌ خداي‌ ما خواهد بود و خودش‌ مثل‌ اميري‌ در يهودا و عَقْرُون‌ مانند يَبُوسي‌ خواهد شد. 8 و من‌ گرداگرد خانه‌ خود به‌ ضدّ لشكر اُردو خواهم‌ زد تا كسي‌ از آن‌ عبور و مرور نكند و ظالم‌ بار ديگر از ميان‌ آنها گذر نخواهد كرد زيرا كه‌ حال‌ به‌ چشمان‌ خود مشاهده‌ نموده‌ام‌.
وعدة‌ پادشاهان‌ صهيون‌
9 اي‌ دختر صهيون‌ بسيار وجد بنما و اي‌دختر اورشليم‌ آواز شادماني‌ بده‌! اينك‌ پادشاه‌ تو نزد تو مي‌آيد. او عادل‌ و صاحب‌ نجات‌ و حليم‌ مي‌باشد و بر الاغ‌ و بر كُرّه‌ بچّه‌ الاغ‌ سوار است‌. 10 و من‌ ارابه‌ را از اَفْرايم‌ و اسب‌ را از اورشليم‌ منقطع‌ خواهم‌ ساخت‌ و كمان‌ جنگي‌ شكسته‌ خواهد شد و او با امّت‌ها به‌ سلامتي‌ تكلّم‌ خواهد نمود و سلطنت‌ او از دريا تا دريا و از نهر تا اقصاي‌ زمين‌ خواهد بود. 11 و امّا من‌ اسيران‌ تو را نيز به‌ واسطه‌ خون‌ عهد تو از چاهي‌ كه‌ در آن‌ آب‌ نيست‌ رها كردم‌. 12 اي‌ اسيرانِ اميد، به‌ ملاذ منيع‌ مراجعت‌ نماييد. امروز نيز خبر مي‌دهم‌ كه‌ به‌ شما (نصيب‌) مضاعف‌ ردّ خواهم‌ نمود. 13 زيرا كه‌ يهودا را براي‌ خود زه‌ خواهم‌ كرد و افرايم‌ را تيركمان‌ خواهم‌ ساخت‌ و پسران‌ تو را اي‌ صهيون‌ به‌ ضدّ پسران‌ تو اي‌ ياوان‌ خواهم‌ برانگيخت‌ و تو را مثل‌ شمشير جبّار خواهم‌ گردانيد.
ظهور خداوند
14 و خداوند بالاي‌ ايشان‌ ظاهر خواهد شد و تير او مانند برق‌ خواهد جست‌ و خداوند يهوه‌ كَرِنّا را نواخته‌، بر گِردبادهاي‌ جنوبي‌ خواهد تاخت‌. 15 يهوه‌ صبايوت‌ ايشان‌ را حمايت‌ خواهد كرد و ايشان‌ غذا خورده‌، سنگهاي‌ فلاخن‌ را پايمال‌ خواهند كردو نوشيده‌، مثل‌ از شراب‌ نعره‌ خواهند زد و مثل‌ جامها و مانند گوشه‌هاي‌ مذبح‌ پر خواهند شد. 16 و يهوه‌ خداي‌ ايشان‌ ايشان‌ را در آن‌ روز مثل‌ گوسفندانِ قوم‌ خود خواهد رهانيد زيرا كه‌ مانند جواهرِ تاج‌ بر زمين‌ او خواهند درخشيد. 17 زيرا كه‌ حسن‌ و زيبايي‌ او چه‌ قدر عظيم‌ است‌. گندمْ جوانان‌ را و عصيرانگور دوشيزگان‌ را خرّم‌ خواهد ساخت‌.
ترجمه تفسیری


مجازات قومهاي مجاور اسرائيل
خداوند مجازات قومها را اعلام نموده است ، چون او نه فقط قوم اسرائيل را زير نظر دارد، بلكه مراقب همه قومهاي جهان نيز مي باشد. او حدراخ ، دمشق و حمات را كه در نزديكي دمشق است مجازات خواهد كرد. حتي صور و صيدون هم با وجود مهارتشان از مجازات او در امان نخواهند ماند. 3 هر چند صور براي خود استحكاماتي ساخته و آنقدر ثروت جمع كرده كه نقره و طلا براي او چون ريگ بيابان است ، 4 ولي خداوند همه اين چيزها را از او خواهد گرفت . استحكاماتش را به دريا خواهد ريخت و او را به آتش كشيده با خاك يكسان خواهد كرد.
5 وقتي اشقلون اين واقعه را ببيند وحشت زده خواهد شد. غزه از درد به خود خواهد پيچيد و عقرون از ترس خواهد لرزيد، زيرا وقتي ببينند صور قادر نيست جلو پيشروي دشمنان را بگيرد، اميدشان برباد خواهد رفت . غزه شكست خواهد خورد و پادشاهش كشته خواهد شد، و اشقلون بكلي از بين خواهد رفت .
6 خداوند مي فرمايد: «اشدود، شهر ثروتمند فلسطيني ها به دست بيگانگان خواهد افتاد. 7 من گوشتهاي حرام را از دهان او و قرباني هايش را كه با خون مي خورد، ازميان دندانهايش بيرون خواهم كشيد. فلسطيني هايي كه باقي بمانند مرا عبادت خواهند كرد و بعنوان يكي از طوايف يهودا در ميان قوم من پذيرفته خواهند شد. فلسطيني هاي عقرون نيزبه قوم من خواهند پيوست ، همانطور كه يبوسي ها سالها پيش اين كار را كردند. 8 من در اطراف سرزمين خود نگهباني خواهم داد تا از ورود سپاهيـان مهاجم به خاك اسرائيل جلوگيري كنم . بدقت حركات دشمن را زير نظر مي گيرم و اجازه نمي دهم ستمگران بيگانه بار ديگر سرزمين قوم مرا مورد تاخت و تاز قرار دهند.

وعده ظهور پادشاه اسرائيل
9 «اي قوم من ، شادي كنيد و از خوشحالي فرياد برآوريد، چون پادشاهتان نزد شما مي آيد! او نجات دهنده اي پيروزمند است و با فروتني ، سوار بر كرّه الاغي مي آيد! 10 من اسبها و عرابه هاي جنگي شما را از شما خواهم گرفت ، و كمانهاي جنگي تان شكسته خواهند شد، زيرا پادشاه شما در ميان تمام قومها صلح برقرار خواهد كرد. قلمرو حكومت او از دريا تا دريا و از رود فرات تا دورترين نقطه زمين خواهد بود. 11 بخاطر عهدي كه با شما بستم و آن را با خون مهر كردم ، اسيـران شما را از چاه هلاكت خواهم رهانيد. 12 اي اسيراني كه در انتظار آزادي هستيد، به شهر امن خود بازگرديد. امروز به شما قول مي دهم كه سختيهايي را كه كشيده ايد دو برابر جبران كنم ! 13 اي يهودا، تو كمان من و اي اسرائيل ، تو تير من هستي . من شما را مثل شمشير سربازي شجاع بضد مردان يونان به حركت درمي آورم .»

پيروزي قوم خدا
14 خداوند قوم خود را هنگام جنگ رهبري خواهد كرد. تيرهايش را مثل برق آسمان خواهد انداخت . خداوند شيپور جنگ را به صدا درخواهد آورد و مانند گردبادي كه از صحراي جنوب بلند مي شود، به جنگ دشمن خواهد رفت . 15 او از قوم خود دفاع خواهد كرد و ايشان دشمنان خود را شكست داده زير پاي خود لگدمال خواهند نمود. طعم پيروزي را خواهند چشيد و غريو شادي سر خواهند داد. دشمنان خود را خواهند كشت و زمين را از خون آنها پر خواهند كرد. 16و17 در آن روزخداوند، خدايشان مثل چوپاني كه از گله خود محافظت مي كند، قوم خود را نجات خواهد بخشيد. ايشان در سرزمين خوب و زيباي او مانند جواهر روي تاج ، خواهند درخشيد و فراواني محصول و شراب جوانان را شاداب خواهد ساخت .

راهنما

باب‌هاي‌ 9 و 10 و 11 . داوري‌ خدا بر همسايگان‌ قوم‌ اسرائيل‌
باب‌هاي‌ 9 الي‌ 14 دربرگيرندة‌ مسائلي‌ است‌ كه‌ آشكارا به‌ جنگ‌هاي‌ يونان‌ كه‌ 200 سال‌ پس‌ از دوران‌ زكرياي‌ نبي‌ رخ‌ دادند، اشاره‌ مي‌كند.
چنين‌ بنظر مي‌رسد كه‌ باب‌ 9 پيشگويي‌ نبرد يهودا با يونان‌ است‌. اسكندر كبير در حملة‌ خود به‌ فلسطين‌ در سال‌ 332 ق‌.م‌. شهرهايي‌ را كه‌ در آيات‌ 1 الي‌ 7 از آنها ياد شده‌ است‌، به‌ همين‌ ترتيب‌ نوشته‌ شدنشان‌ ويران‌ كرد، اما از حمله‌ به‌ اورشليم‌ چشم‌ پوشي‌ كرد (آية‌ 8). ظاهراً آيات‌ 13 الي‌ 17 به‌ ادامة‌ جنگ‌هاي‌ يهودا در برابر بطلميوس‌ اشاره‌ مي‌كند كه‌ به‌ دوران‌ مكابيان‌ اختصاص‌ داشت‌.
در اين‌ باب‌ تصوير و دورنماي‌ پادشاه‌ موعود صهيون‌ (9 : 9 - 10) در وسط‌ وقايع‌ و توضيحات‌ مربوط‌ به‌ خونين‌ترين‌ جنگهاي‌ يهودا با يونان‌ قرار دارد. از آية‌ 9 براي‌ بيان‌ ورود پيروزمندانة‌ مسيح‌ به‌ اورشليم‌ در عهد جديد نقل‌ قول‌ شده‌ است‌ (متي‌ 21 : 5 ؛ يوحنا 12 : 15). زكريا در همان‌ حال‌ و هوا پيشتر رفته‌ و به‌ روز غلبة‌ نهايي‌ اشاره‌ مي‌كند (آية‌ 10). اين‌ اشارات‌ گاه‌ به‌ استقرار و آغاز ملكوت‌ مسيح‌ و گاه‌ به‌ دورة‌ پاياني‌ آن‌ اشاره‌ مي‌كند.
  • مطالعه 1460 مرتبه
  • آخرین تغییرات در %ب ظ, %14 %656 %1394 %14:%بهمن
مطالب بیشتر از همین گروه « 8 وعده برکت اورشلیم