مقدمه


ترجمه تفسیری(کتاب حبقوق)حبقوق نبي اين كتاب را احتمالاً بين سالهاي 605 و 586 ق .م . نوشته است . در كتابش سؤالي مطرح مي كند مبني بر اينكه چرا قوم يهود تا اين حد پليد و گناهكار شده اند. او از آنان مي خواهد كه توبه كنند و از شرارت خود دست بردارند والا خداوند دشمن شمالي آنان ، بابلي ها را مي فرستد تا سرزمين يهودا را با خاك يكسان كنند. در ضمن حبقوق اضافه مي كند كه خداوند به موقع خود بابلي ها را نيز كه بدتر از يهوديان هستند نابود خواهد كرد.
حبقوق همچنين يادآور مي شود كه در زحمات و مشكلات بايد بخاطر داشت كه خداوند امين و وفادار است و بايد به او اعتماد داشت . حبقوق در كتابش سؤالاتي مطرح مي كند و منتظر مي ماند تا خداوند به آنها پاسخ گويد.
در آخرين فصل كتاب ، حبقوق دعاي خود را بصورت سرودي ارائه مي دهد. كلمات اين سرود حاكي از ايمان حبقوق است به خدايي كه با قدرت خويش عالم هستي را اداره مي كند و بر آن تسلط كامل دارد. با وجود مشكلات و ناكامي هاي زندگي ، ايمان حبقوق محكم پابرجاست و او را از شادي خداوند سرشار مي سازد: «هر چند درخت انجير شكوفه ندهد و درخت انگور ميوه نياورد، هر چند محصول زيتون از بين برود و زمينها باير بمانند، هر چند گله ها در صحرا بميرند و آغلها از حيوانات خالي شوند، اما من شاد و خوشحال خواهم بود، زيرا خداوند نجات دهنده من است .»

راهنما


حبقوق‌ نبي‌
راهنماي‌ مطالعه‌ كتاب‌مقدس‌
تاراج‌ يهودا
هلاكت‌ كلدانيان‌
«عادل‌ به‌ ايمان‌ خود زيست‌ خواهد نمود»

اين‌ نبوت‌ به‌ دورة‌ مابين‌ سالهاي‌ 625 و 606 ق‌.م‌. و احتمالاً در حدود سال‌ 607 ق‌.م‌. يعني‌ پيش‌ از سلطنت‌ يهوياقيم‌ پادشاه‌ تعلق‌ دارد. كلدانيان‌ (بابليان‌) تمامي‌ اراضي‌ و ممالك‌ واقع‌ در غرب‌ را به‌ تصرف‌ درآورده‌ بودند (1 : 6)، اما هنوز بر يهودا چيره‌ نشده‌ بودند (3 : 16). ترتيب‌ وقايع‌ تاريخي‌ اين‌ دوران‌ به‌ شرح‌ ذيل‌ مي‌باشد:
639 - 608 ق‌.م‌. يوشيا و اصلاحات‌ عظيم‌ او. صفنياي‌ نبي‌.
626 ق‌.م‌. تضعيف‌ شديد آشوريان‌ در اثر حملة‌ سكاها.
625 ق‌.م‌. آزادي‌ بابل‌ از سلطة‌ آشور و اعلام‌ استقلال‌ بابل‌.
608 ق‌.م‌. يهوآحاز به‌ مدت‌ 3 ماه‌ حكومت‌ كرد و نهايتاً به‌ مصر برده‌ شد.
608 - 597 ق‌.م‌. يهوياكيم‌ و حكومت‌ بسيار شريرانة‌ او. حبقوق‌ نبي‌؟
607 ق‌.م‌. (يا احتمالاً 612) نابودي‌ نينوا بدست‌ بابليان‌.
606 ق‌.م‌. حملة‌ بابليان‌ به‌ يهودا و به‌ اسارت‌ بردن‌ تعدادي‌ از يهوديان‌.
605 ق‌.م‌. غلبة‌ بابل‌ بر مصر در نبرد كركميش‌.
597 ق‌.م‌. يهوياكين‌ به‌ مدت‌ 3 ماه‌ حكومت‌ كرد و نهايتاً به‌ بابل‌ برده‌ شد.
597 - 586 ق‌.م‌. صدقيا كه‌ پادشاه‌ ضعيف‌ و شريري‌ بود، نهايتاً به‌ بابل‌ برده‌ شد.
586 ق‌.م‌. اورشليم‌ به‌ آتش‌ كشيده‌ شد و ارض‌ موعود ويران‌ گرديد.

  • مطالعه 1222 مرتبه