6 توبه كاذب اسرائيل

ترجمه قدیمی گویا

ترجمه قديمي(کتاب هوشع)توبه‌ نكردن‌ اسرائيل‌
‌ بياييد نزد خداوند بازگشت‌ نماييم‌ زيرا كه او دريده‌ است‌ و ما را شفا خواهد داد؛ او زده‌ است‌ و ما را شكسته‌بندي‌ خواهد نمود. 2 بعد از دو روز ما را زنده‌ خواهد كرد. در روز سوّم‌ ما را خواهد برخيزانيد و در حضور او زيست‌ خواهيم‌ نمود. 3 پس‌ خداوند را بشناسيم‌ و به‌ جدّ و جهد معرفت‌ او را تعاقب‌ نماييم‌. طلوع‌ او مثل‌ فجرْ يقين‌ است‌ و بر ما مثل‌ باران‌ و مانند باران‌ آخر كه‌ زمين‌ را سيراب‌ مي‌كند خواهد آمد.4 اي‌ افرايم‌ با تو چه‌ كنم‌؟ اي‌ يهودا با تو چه‌ كنم‌؟ زيرا نيكويي‌ تو مثل‌ ابرهاي‌ صبح‌ و مانندشبنم‌ است‌ كه‌ بزودي‌ مي‌گذرد. 5 بنابراين‌ من‌ ايشان‌ را بوسيله‌ انبيا قطع‌ نمودم‌ و به‌ سخنان‌ دهان‌ خود ايشان‌ را كُشتم‌ و داوري‌ من‌ مثل‌ نور ساطع‌ مي‌شود. 6 زيرا كه‌ رحمت‌ را پسند كردم‌ و نه‌ قرباني‌ را، و معرفت‌ خدا را بيشتر از قرباني‌هاي‌ سوختني‌. 7 اما ايشان‌ مثل‌ آدم‌ از عهد تجاوز نمودند و درآنجا به‌ من‌ خيانت‌ ورزيدند. 8 جلعاد شهر گناهكاران‌ و خون‌آلود است‌. 9 و چنانكه‌ رهزنان‌ براي‌ مردم‌ در كمين‌ مي‌باشند، همچنان‌ جمعيت‌ كاهنان‌ در راه‌ شكيم‌ مي‌كُشند زيرا كه‌ ايشان‌ مرتكب‌ قباحت‌ شده‌اند. 10 در خاندان‌ اسرائيل‌ عملي‌ هولناك‌ ديدم‌: افرايم‌ در آنجا مرتكب‌ زنا شده‌، اسرائيل‌ خويشتن‌ را نجس‌ ساخته‌ است‌. 11 و براي‌ تو نيز اي‌ يهودا حصادي‌ معين‌ شده‌ است‌ هنگامي‌ كه‌ اسيري‌ قوم‌ خود را خواهم‌ برگردانيد.
ترجمه تفسيري


توبه كاذب اسرائيل
قوم اسرائيل ميگويند: «بياييد بسوي خداوند بازگشت نماييم. او ما را دريده و خودش نيز ما را شفا خواهد داد. او ما را مجروح ساخته و خود بر زخم ما مرهم خواهد گذاشت. 2 بعد از دو سه روز ما را دوباره زنده خواهد كرد و ما در حضور او زندگي خواهيم نمود. 3 بياييد تلاش كنيم تا خداوند را بشناسيم! همانطور كه دميدن سپيده صبح و ريزش باران بهاري حتمي است، اجابت دعاي ما از جانب او نيز حتمي است.»
4 اما خداوند ميفرمايد: «اي اسرائيل و يهودا، من با شما چه كنم؟ زيرا محبت شما مانند شبنم صبحگاهي زودگذر است. 5 به اين دليل است كه من انبياي خود را فرستاده ام تا كلام داوري مرا بيان كنند و از هلاكتي كه در انتظارتان است شما را آگاه سازند. پس بدانيد كه داوري من چون صاعقه بر شما فرود خواهد آمد. 6 من از شما محبت ميخواهم نه قرباني. من از هداياي شما خشنود نيستم بلكه خواهان آنم كه مرا بشناسيد.
7 «ولي شما نيز مانند آدم ، عهد مرا شكستيد و محبت مرا رد كرديد. 8 جلعاد، شهر گناهكاران و قاتلان است. 9 اهالي آن راهزنان تبهكاري هستند كه براي قربانيان خود در كمين مي نشينند. كاهنان در طول راه شكيم، كشتار ميكنند و دست به هر نوع گناهي ميزنند. 10 آري، من عملي هولناك در اسرائيل ديده ام؛ مردم بدنبال خدايان ديگر رفته و بكلي نجس شده اند.
11 «اي يهودا، مجازاتهاي بسياري نيز در انتظار تو ميباشد.

راهنماباب‌ 6 . «كاهنان‌ مي‌كُشند و مرتكب‌ قباحت‌ شده‌اند»

احتمالاً عبارت‌ «روز سوم‌» (آية‌ 2) به‌ معني‌ دورة‌ كوتاهي‌ است‌ كه‌ اسرائيل‌ پس‌ از آن‌ تجديد حيات‌ خواهد يافت‌. ضمناً آنچه‌ كه‌ بطوركلي‌ مي‌توان‌ از اين‌ عبارت‌ استنباط‌ كرد اين‌ است‌ كه‌ اشاره‌اي‌ است‌ به‌ قيام‌ عيسي‌ مسيح‌ از مردگان‌ در روز سوم‌. «جلعاد» (آية‌ 8) و «شكيم‌» (آية‌ 9) از مهمترين‌ شهرهاي‌ اسرائيل‌ بودند كه‌ از مراكز شرارت‌ و تبهكاري‌ محسوب‌ مي‌شدند.

 

  • مطالعه 1390 مرتبه
  • آخرین تغییرات در %ق ظ, %15 %517 %1394 %11:%بهمن