8 اسرائيل باد كاشته است

ترجمه قدیمی گویا

ترجمه قديمي(کتاب هوشع)اسرائيل‌ باد كاشته‌ است‌
كَرِنّا را به‌ دهان‌ خود بگذار. او مثل‌ عقاب‌ به‌ضدّ خانه‌ خداوند مي‌آيد، زيرا كه‌ از عهد من‌ تجاوز نمودند و به‌ شريعت‌ من‌ عصيان‌ ورزيدند. 2 اسرائيل‌ نزد من‌ فرياد مي‌نمايند كه‌ اي‌ خداي‌ ما تو را مي‌شناسيم‌. 3 اسرائيل‌ نيكويي‌ را ترك‌ كرده‌ است‌. پس‌ دشمنْ او را تعاقب‌ خواهد نمود. 4 ايشان‌ پادشاهان‌ نصب‌ نمودند، اما نه‌ از جانب‌ من‌. سروران‌ تعيين‌ كردند، اما ايشان‌ را نشناختم‌. از نقره‌ و طلاي‌ خويش‌ بتها براي‌ خود ساختند تا منقطع‌ بشوند. 5 اي‌ سامره‌ او گوساله‌ تو را ردّ نموده‌ است‌. خشم‌ من‌ بر ايشان‌ افروخته‌ شد. تا به‌ كي‌ نمي‌توانند طاهر بشوند؟ 6 زيرا كه‌ اين‌ نيز از اسرائيل‌ است‌ و صنعتگرْ آن‌ را ساخته‌ است‌، لهذا خدا نيست‌. البته‌ گوساله‌ سامره‌ خرد خواهد شد.
7 به‌ درستي‌ كه‌ باد را كاشتند، پس‌ گردباد را خواهند درويد. آن‌ را محصول‌ نيست‌ و خوشه‌هايش‌ آرد نخواهد داد و اگر هم‌ بدهد، غريبان‌ آن‌ را خواهند بلعيد. 8 اسرائيل‌ بلعيده‌ خواهد شد و الا´ن‌ در ميان‌ امّت‌ها مثل‌ ظرف‌ ناپسنديده‌ مي‌باشند. 9 زيرا كه‌ ايشان‌ مثل‌ گورخر تنها و منفرد به‌ آشور رفته‌اند و افرايم‌ عاشقان‌ اجير كرده‌ است‌. 10 اگر چه‌ ايشان‌ در ميان‌ امّت‌ها اجرت‌ مي‌دهند، من‌ الا´ن‌ ايشان‌ را جمع‌ خواهم‌ كرد و به‌ سبب‌ ستم‌ پادشاه‌ و سروران‌ رو به‌ تناقض‌ خواهند نهاد.
11 چونكه‌ افرايم‌ مذبح‌هاي‌ بسيار براي‌ گناه‌ ساخت‌ پس‌ مذبح‌ها برايش‌ باعث‌ گناه‌ شد. 12 احكام‌ بسيارِ شريعت‌ خود را براي‌ او نوشتم‌اما آنها را مثل‌ چيز غريب‌ شمردند. 13 قرباني‌هاي‌ سوختني‌ مرا ذبح‌ كردند تا گوشت‌ بخورند و خداوند آنها را قبول‌ نكرد. الا´ن‌ عصيان‌ ايشان‌ را به‌ ياد مي‌آورد و عقوبت‌ گناه‌ را بر ايشان‌ مي‌رساند و ايشان‌ به‌ مصر خواهند برگشت‌. 14 اسرائيل‌ خالق‌ خود را فراموش‌ كرده‌، قصرها بنا مي‌كند و يهودا شهرهاي‌ حصاردار بسيار مي‌سازد. اما من‌ آتش‌ به‌ شهرهايش‌ خواهم‌ فرستاد كه‌ قصرهايش‌ را بسوزاند.
ترجمه تفسيري


بت پرستي اسرائيل
خداوند ميفرمايـد: «شيپور خطر را به صدا درآوريد! دشمن مثل عقاب بر سر قوم من فرود مي آيد، چون قوم من عهد مرا شكسته و از فرمانهايم سرپيچي كرده اند.
2 «اسرائيل از من ياري ميخواهد و مرا خداي خود ميخواند. 3 ولي ديگر دير شده است! اسرائيل فرصتي را كه داشت با بي اعتنايي از دست داد، پس اينك دشمنانش به جان او خواهند افتاد. 4 اسرائيل پادشاهان و رهبران خود را بدون رضايت من تعيين كرده و بتهايي از طلا و نقره ساخته است، پس اينك او نابود خواهد شد.
5 «اي سامره، من از اين بتي كه به شكل گوساله ساخته اي بيزارم. آتش غضبم برضد تو شعله ور است. چقدر طول خواهد كشيد تا يك انسان درستكار در ميان تو پيدا شود؟ 6 چقدر طول خواهد كشيد تا بفهمي گوساله اي كه مي پرستي، ساخته دست انسان است؟ اين گوساله، خدا نيست! پس خرد خواهد شد.
7 «آنها باد ميكارند و گردباد درو ميكنند. خوشه هاي گندمشان محصولي نميدهد و اگر محصولي نيز بدهد بيگانگان آن را ميخورند.
8 «اسرائيل نابود شده و مثل ظرفي شكسته در ميان قومها افتاده است. 9 گورخري است تنها و آواره كه از گله جدا مانده است. تنها دوستاني كه دارد آناني هستند كه در مقابل پولي كه ميگيرند با او دوستي ميكنند؛ و آشور يكي از آنهاست. 10 با اينكه دوستاني از سرزمينهاي مختلف با پول خريده است، اما من او را به اسيري ميفرستم تا زير بار ظلم و ستم پادشاه آشور جانش به ستوه آيد.
11 «اسرائيل قربانگاه هاي زيادي ساخته است، ولي نه براي پرستش من! آنها قربانگاه هاي گناهند! 12 اگر ده هزار قانون هم برايش وضع كنم، باز ميگويد كه اين احكام براي بيگانه هاست، نه براي او. 13 قوم اسرائيل مراسم قربانيهاي خود را دوست دارند، ولي اين مراسم مورد پسند من نيست. من گناه آنها را فراموش نخواهم كرد و ايشان را مجازات كرده به مصر باز خواهم گرداند.
14 «اسرائيل قصرهاي بزرگي ساخته و يهودا براي شهرهايش استحكامات دفاعي عظيمي بنا كرده است، ولي آنها سازنده خود را فراموش كرده اند. پس من اين قصرها و استحكامات را به آتش خواهم كشيد.»

راهنماباب‌ 8 . «باد را كاشتند؛ پس‌ گردباد را خواهند درويد»

«ايشان‌ پادشاهان‌ نصب‌ نمودند اما نه‌ از جانب‌ من‌» (آية‌ 4). خداوند خاندان‌ داود را برگزيد تا بر قوم‌ او حكومت‌ نمايند. ده‌ سبط‌ از اسباط‌ اسرائيل‌ طغيان‌ كردند و سلسلة‌ پادشاهان‌ متفاوتي‌ با آنچه‌ خداوند مقرر كرده‌ بود، براي‌ خود بوجود آوردند. «عاشقان‌ اجير شده‌» (آية‌ 9)، اشاره‌اي‌ است‌ به‌ ايجاد روابط‌ صميمانه‌ با آشور كه‌ از طريق‌ پرداخت‌ باج‌ به‌ آنها، صورت‌ مي‌گرفت‌.

 

  • مطالعه 1494 مرتبه
  • آخرین تغییرات در %ق ظ, %15 %517 %1394 %11:%بهمن