مسیحیت و صومعه‌‌ها
وقتی به تاریخ مسیحیت می‌‌نگریم به دورانی برخورد می‌‌کنیم که در اقشاری از مسیحیان لزوم کناره‌‌گیری از دنیا و رفتن…
با خدا میانِ آتش
داستان وفاداری سه تبعیدی یهودی‌‌تبار در فصل سوم کتاب دانیال همواره به‌‌عنوان سمبل مقاومت در برابر درخواستهای تمامیت‌‌خواهِ رهبران خودشیفته…
بدعتهای مهلک (شاهدان یهوه و مورمونها)
امروز می خواهیم در مورد دو فرقه دورغی و بدعت در مسیحیت صحبت کنم . هدف من دو چیز است.…
گمشده
خدا رو ترک کردم ورفتم، صلیبم رو، کتابم رو، نمی دونم کجا.... گم کردم و رفتم..... دعا کردن فراموشم شد…
چه خوشبختم
بگفتم این منم با یک دل تنگ، منم با کوله باری از غم و شرم بگفتا این منم چشم انتظارت…
مست عشق
من از تکرار روزای خاکستری من از ظلمت و تیرگی های شب آمدم من از ایل و تبار بت پرستی…
تولد برادر بزرگتر
 دل من در دل شب روی زمین خواب خدا را دیده چشم داود در کلبه محزون و حقیر روح خدا…
چشم مام وطــن
چشم مام وطن تقدیم به همه كسانیكه دلشان به وسعت یك ایران است . به وسعت ایرانی بدون تفسیر وتعبییر…
نوری که خداوند به ما عطا کرده در خانه پنهان نکنیم
مطلبی که می نویسم از نامه دوم پولس به تیموتائوس باب2 آیه2 است. پولس در این نامه می گوید:آنچه را…
صفحه4 از73

مطالب مرتبط

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131