زندگی چیست؟

زندگی چیست؟

زندگی چیست ؟

چندی پیش نامه ای از خواهرم گرفتم . که هنوز به مسیح ایمان ندارد . اما من ایمان دارم او هم مال مسیح است . چون برایش در دعا هستم . او نوشته بود . زندگی چیست از کلام خدا براش چنین نوشتم .

پیغامی برای خواهرم .

 

 

*زندگی چیست ؟ پاسخ دادم . زندگی در اوست . چون اوحتی از قلب به ما نزدیکتر است . زیرا زندگی و حرکت و هستی از اوست . پس چشمان خود را برمی افرازم ، ای خدائی که در آسمانها نشسته ای .

 

 

 

 

*زندگی پرستش است . خوشا بحال مردمی که میدانند چگونه تو را تمجید کنند ، زیرا آنها در نور حضورت راه میروند. 

آنها تمام روز به نام تو شادی میکنند .

 

 

* زندگی محبت است . یکدیگر را با تمام وجود محبت کنید . خداوند خداي‌ ما خداوند واحد است‌. و خداوند خداي‌ خود را به‌ تمامي‌ دل‌ و تمامي‌ جان‌ و تمامي‌ خاطر و تمامي‌ قوّت‌ خود محبّت‌ نما، كه‌ اوّل‌ از احكام‌ اين‌ است‌. و دوّم‌ مثل‌ اوّل‌ است‌ كه‌ همسايه‌ خود را چون‌ نَفْس‌ خود محبت‌ نما.

 

 

 

 

* زندگی توکل است . آنانی که بر خداوند توکل دارند ، مانند کوه صهیون ، همیشه ثابت و پابر جا هستند . چنانکه کوه ها گرداگرد اورشلیم هستند ، همچنان خداوند گرداگرد قوم خود است و تا ابد از ما محافظت میکند .

 

 

* زندگی برکت در اطاعت خداوند است . چشمان‌ يَهُوَه‌ خدايت‌ از اول‌ سال‌ تا آخر سال‌ پيوسته‌ بر آن‌ است‌.

و چنين‌ خواهد شد كه‌ اگر اوامري‌ را كه‌ من‌ امروز براي‌ شما امر مي‌فرمايم‌، بشنويد، و يَهُوَه‌ خداي‌ خود را دوست‌ بداريد، و او را به‌ تمامي‌ دل‌ و به‌ تمامي‌ جان‌ خود عبادت‌ نماييد، آنگاه‌ باران‌ زمين‌ شما يعني‌ باران‌ اولين‌ و آخرين‌ را در موسمش‌ خواهم‌ بخشيد، تا غلّه‌ و شيره‌ و روغن‌خود را جمع‌ نمايي‌. و در صحراي‌ تو براي‌بهايمت‌ علف‌ خواهم‌ داد تا بخوري‌ و سير شوي‌ .

 

 

* زندگی سپردن به اوست . بگذارید خداوند بار تمام نگرانیهای شما را به دوش گیرد . زیرا او در تمام اوقات بفکر شماست .

 

 

 

 

* زندگی یک نبر د است با شریر . هوشیار و بیدار باشید ، چون دشمن شما شریر همچون شیر غران به هر سو میگردد تا طعمه ای بیابد و آن را ببلعد پس شما در برابر حملات او ،فقط به خداوند تکیه کنید و استوار باشید .

 

 

 

*زندگی یک مسابقه است . دریک مسابقه دومیدانی ، همه در میدان مسابقه می دوند اما فقط مسابقه را کسی میبرد که اول شود . واو برای بدست آوردن جایزه نهائی زحمات زیاد کشیده . و ما هم برای رسیدن به ملکوت خداوند باید .زحمات زیاد ببینیم .

 

* ودر پایان زندگی غصه خوردن نیست . «بنابراين‌ به‌ شما مي‌گويم‌، از بهر جان‌ خود انديشه‌ مكنيد كه‌ چه‌ خوريد يا چه‌ آشاميد و نه‌ براي‌ بدن‌ خود كه‌ چه‌ بپوشيد. آيا جان‌، از خوراك‌ و بدن‌ از پوشاك‌ بهتر نيست‌؟ مرغان‌ هوا را نظر كنيد كه‌ نه‌ مي‌كارند و نه‌ مي‌دروند و نه‌ در انبارها ذخيره‌ مي‌كنند و پدر آسماني‌ شما آنها را مي‌پروراند. آيا شما از آنها بمراتب‌ بهتر نيستيد؟ و كيست‌ از شما كه‌ به‌ تفكّر بتواند ذراعي‌ بر قامت‌ خود افزايد؟ و براي‌ لباس‌ چرامي‌انديشيد؟ در سوسنهاي‌ چمن‌ تأمّل‌ كنيد، چگونه‌ نموّ مي‌كنند! نه‌ محنت‌ مي‌كشند و نه‌ مي‌ريسند! ليكن‌ به‌ شما مي‌گويم‌ سليمان‌ هم‌ با همه‌ جلال‌ خود چون‌ يكي‌ از آنها آراسته‌ نشد. پس‌ اگر خدا علف‌ صحرا را كه‌ امروز هست‌ و فردا در تنور افكنده‌ مي‌شود چنين‌ بپوشاند، اي‌ كم‌ايمانان‌ آيا نه‌ شما را از طريق‌ اُولي‌'؟ پس‌ انديشه‌ مكنيد و مگوييد چه‌ بخوريم‌ يا چه‌ بنوشيم‌ يا چه‌ بپوشيم‌. زيرا كه‌ در طلب‌ جميع‌ اين‌ چيزها امّت‌ها مي‌باشند. امّا پدر آسماني‌ شما مي‌داند كه‌ بدين‌ همه‌ چيز احتياج‌ داريد. ليكن‌ اوّل‌ ملكوت‌ خدا و عدالت‌ او را بطلبيد كه‌ اين‌ همه‌ براي‌ شما مزيد خواهد شد. پس‌ در انديشه‌ فردا مباشيد زيرا فردا انديشه‌ خود را خواهد كرد. بدي‌ امروز براي‌ امروز كافي‌ است‌

 

 • مطالعه 1320 مرتبه

مطالب مرتبط

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131