روشهای عذر خواهی کردن

تشریح وضعیت بحران : سكوت، جوابهای سـربـالا، درب قفل شده اتاق خواب، پریشـان خـاطـری، در ایـن شرایط میخواهید موی سر خود را بكنید، رك بگوییـم، دیگر فكری بنظرتان نمیرسد و نمی دانید چه بكنید.

 


عذرخواهی از همسر یا نامـزدتان ممكن است مشكل بنظر برسد بخصوص زمانی كه بر سر موضوعی با هم چندین بار مخالفت كرده باشید. ممكن اسـت در خـود توان گفتن "متاسفم" را نبینید و شاید هم هركاری را كه فكر می‌كردید به او می‌فهماند از كرده خود پشـیـمـان هستید را انجام داده اید.

در این قسمت چندین روش جهت عذرخواهی مطرح شده است كه تـوسـط حـل و فصل نمودن اختلافات و عبرت گرفتن از تجارب به قضیه خاتمه خواهد داد.


۱- انتقاد را با گشاده رویی بپذیرید

گوش دادن به حرفهای همسرتان یك موضوع مهم برای پایان دادن به جر و بحث بشمار میرود. مجادله هایی كه هر دوی شما تصور می‌كنید، حق با شما است و مشكل مربوط به هر جفتتان می باشد. این بـخصوص زمانی صدق می كند كه قبلا" نیز مكررا" بر سر موضوع فعلی بحث كرده باشید.

وقتی وی از شما انتقاد می‌كند، كمربندتان را از رو نبندید. اینطور نشان دهید كه حرف او را می فهمید، همانگونه كه انتظار دارید هنگامیكه شما صحبت می كنید، او نیز متـوجه منظورتان شود. باز فكر كنید، نظر خودتان را بدهید، ایده او را لحاظ نموده و جلو روید.

۲- آنتراك دهید

در اوج یك مجادله، فشار خونتان بالا میرود، تپش قلبتان بیشتر میشود، و ممكن اسـت چیزهای بگویید كه لزوما" از بیان آنها منظوری ندارید. همیشه به "مكانی خـلوت" نـیـاز دارید كه در آن از هم جدا شده، آرام گرفته و افكار خود را جمع نمایید. البته هنـگامیـكه خیلی عصبانی هستید، از ماشینتان به عنوان یكی از آن مكان ها استفاده نكنید.

سعی نمایید كمی قدم زده و یا بدوید. یا به آشپزخانه رفته كمی از ظـروف نشـسـته را بشویید. انرژی خود را معطوف فعالیتهای مفیدتر و سودمند تر كنیــد و در عیـن حـال بـه همسر خود مقداری فرصت دهید تا با خودش تنها باشد. برگشتن به بـحـث و مـجـادلـه بعد از یك استراحت كوتاه باعث می شـود در مورد مـوضوع با دیدی باز تر و فكری آزاد تر نگریسته و امیدی بیشتری برای رسیدن به یك نـتـیـجه عـملی و منطقی در شما ایجاد شود.

۳- گذشته را یادآوری نكنید

اگر می خواهید به نیتی در آینده دست پیدا كنید، با پیش كشیدن گذشته ها به هیـچ كجـا نخواهید رسید. مهم نیست كه او بار آخر فلان چیز را گفته و یا شما چه گفتید. با هم عهد كنید كه گذشته ها گذشته.

بچیزی اكنون در حال روی دادن است توجه كنید. آتش آور معركه شدن راهـی به جـایی نخواهد برد. با فراموش كردن گذشته زود تر به توافق خواهید رسید.

۴- دست نوازش به سویش دراز کنید

اگر به آرامی در مورد موضوعی بحث میكنید و همسرتان به یكباره صدایش را بالا برده و از كـوره در رفـت، كـافی است به طرفش رفته و او را نوازش كنید. دست خود را به آرامی در دستان او قرار دهید. بگذارید بفهمد كه این فقط یك مجادله بی اهمیت است و شمـا برای شنیدن صحبتهای او در كنارش هستید. بعلاوه نوازش نشان دهنده این اسـت كـه شما به او اهمیت داده و دشمن او نمی باشید.

توجه: او را بگونه ای جنسی نوازش نكنید.


۵- جویی ملایم جهت ارتباط ایجاد كنید

در حالیكه او به حالت قهر به اتاق خواب میرود، چند عدد شمع روشن كـرده، یك نوشابه باز نموده، چند بالش روی زمین انداخته و از همسرتان بخواهید برای بحث و گفتگـو نزد شما بیاید. او اتاقی را كه با سوسو زدن شعله های لطیف شمع روشـن مـی شـود را محلی مناسب برای تبادل نظر و اندیشه یافته و از حالت تدافعیش كاسته خواهد شد. محیط اطراف تاثیر مستقیمی روی احساسات ما دارد. عصبـانـیـت یـك احـساس خشن است اما با مراقبت همراه با توجه محبت آمیز، همیشه میتوان آنرا كنترل نمود.

۶- مشكلترین كلمه را بزبان آورید

یك عذرخواهی واقعی میتواند یكی از دشوارترین پیشنهاداتی باشدكه ما ارائه مـی‌كنیم. برخلاف تصور عموم، همه افراد قادر به زبان آوردن این كلمه 6 حرفی بوده و تا بحال هیچ كسی بعد از گفتن آن غش نكرده است. می توانید پیش از اینكه تسلیم شده و بگویید "متـاسـفـم"، به بحث و جدل ادامه دهید اما بهتر است با بیان این كلمه آب را روی آتش ریخته و خیلی سریعتر قائله را ختم دهید.

تقصیر را نباید فقط به گردن آقایان انداخت. گاهی اوقات خانها نیز می‌خـواهـند فـقط حرف خودشان را به كرسی بنشانند.

۷- جمله ای دلپذیر به او بگویید

یك مجادله مـیتـواند بسیار خسته كنده بوده و اثرات احسـاسـی بدی را بطور موقتی به همراه داشته باشد. با اینكه باید روشن و صادق بود، گاهی اوقات ابراز حقیقت باعث بروز صدمه میگردد. بعد از مجادله و جر و بحثی طولانی، وقت كوتاهی را اختصاص دهید به اینكه به یكدیگر یادآوری كنید كه آن فقط یك اختلاف نظر معمولی بوده و اگر چه ممكن است برخی از عقاید همسرتان باعث اذیت و آزاد شـما شـود، امـا در عـوض بسیاری از محاسـن دیگر وی را مانند خوش مشربی او، عشقش به فرزندانتان یا جدیتش، دوست دارید. در اینصورت همسر شما نیز به احتمال زیاد دست به مقابله بمثل خواهد زد.

گاهی اوقات فراموش كردن حرفهای آزار دهـنده كسی كه دوستش دارید مشكل به نـظر میرسد. اما اگر چیزی قابل تعریف را با آن بیامیزید، روبرو شدن با مسئله بسیار آسان تر خواهد شد.

۸- بگویید كه دوستش دارید

بسیار تاكید می كنیم- همیشه، همیشه، همیشه هنگامی كـه مـی خواهید به حالت آشتی و صلح برگردید به همسرتان بگویـیـد كـه دوسـتـش دارید. اطـمیـنـان دادن ایـنـكـه احساس شما نسبت به همسرتان هیچگاه و تحت هیچ شرایطی تغییر نخواهد كرد، در دست یابی به یك نتیجه صلح آمیز و ماندنی نقش بسیار با اهمیتی خواهد داشت.


۹- برای عصر برنامه ریزی كنید

بعد از ایـنـكه در خـانه اوضـاع آرام شـد، برای آزاد شدن فكـرتان از مجادله بـرای انجام یك فعالیت تفریحی آماده شوید. اگـر هـمـسـرتـان قبـلا بـرای رزرو بـلیـط سیـنــما و یا گرفتن تاكسی اقدام می كرد، این بار شما پیـش دستـی نموده و این كارها را انجام دهیـد. او تحث تاثیر این اعمال نو ظهور شما قرار خوهد گرفت و این به شما فرصتی می دهـد تـا بتوانید از این تغییر رفتاری لذت ببرید.

ممكن است زمانی توسط همسرتان "آدمی تنبل و نامرتب" مورد خـطاب قرار گرفـتــه و سریعا" نیز این موضوع را فراموش نموده باشید. اما در مورد زنان وضعیت متفاوت است آنها بسیار سخت می تـوانـنـد سخنی كه برایشان گران تمام شده است را از ذهنشان خارج نمایند. با پیشقدمی در پیشنهاد دادن یك فعالیت تفریحی، بخصوص بـعد از جــر و بحث، نتنها ذهن خود را مشغول موضوعی دیگر میكنید، بلكه به همسرتان میـفـهمانید كه هنوز هم دوست دارید وقتتان را با او بگذرانید.

ببخشایید، اما همیشه فراموش نكنید

عذرخواهی تنها به ایـن مـعنا نـیست كـه بـگویید متـاسفید و آن اتفاق را برای همیشـه فراموش كنید. در حقیقت، فراموشی باعث می گـردد كـه مسئـله مـورد نـظـر مسـتـعـد بازگشت و سرایت دوباره به رابطه تان شود. با وقـت گـذاشـتـن بـرای بـحـث و گـفـتـگوی منطقی و آزادانه در مورد مشكلات، در عین حالی كه میـدانـید طرف مقابلتان را دوست دارید، خواهید توانست اختلاف نظرها را تـبـدیل به وسـیـله ای بـرای پیـشـرفت و ابـزاری آموزنده گردانید.

بیاد داشته باشید كه همسرتان بهترین دوسـت شـما اسـت. از خـود بپـرسید: آیا طـرز رفتار یا صحبت من با یك دوست اینگونه باید باشد؟ آنگاه درآینده به اختلافات بگونـه ای دیگر خواهید نگریست.

 • مطالعه 2338 مرتبه

مطالب مرتبط

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131