نامه محبت آمیز پدر

نامه محبت آمیز پدر

نامه محبت آمیز پدر در واقع منتخبی از آیات کلام خدا نسیت به تو برادر و خواهر عزیز است, شما میتوانید این نامه را در این قسمت بخوانید و بشنوید. کلام او باعث برکت است.


فرزند من

شاید تو مرا نشناسی، اما من همه چیز را در مورد تو می‌دانم. (مزامیر 139: 1)


من از نشستن و برخاستن تو آگاهم. (مزامیر 139: 2)


من از همه راهها و طریق‌های تو با اطلاع هستم. (مزامیر 139: 3)


حتی موهای سر تو را تک به تک شمرده‌ام. (متی 10: 29-31)


و تو را به شباهت خود آفریدم. (پیدایش 27: 1)


در من تو حیات داری و حرکت می‌کنی و بوجود آمدی. (اعمال رسولان 17: 28)


زیرا تو از نسل من هستی. (اعمال رسولان 17: 28)


من تو را حتی قبل از بوجود آمدنت می‌شناختم. (ارمیاء 1: 4-5)


من تو را در زمانی که آفرینش را خلق می‌نمودم انتخاب کردم. (افسسیان 1: 11-12)


تو به طور تصادفی بوجود نیامدی و تمام روزهای زندگی تو در دفتر من ثبت شده است. (مزامیر 139: 15-16)


من زمان معین تولد تو را و اینکه در کجا ساکن شوی را قرار دادم. (اعمال رسولان 17: 26)


تو بطور عجیب و مهیبی ساخته شدی. (مزامیر 139: 14)


و من تو را در رحم مادرت نقش بستم. (مزامیر 139: 13)


و تو را به پیش آوردم تا روزی که تو متولد شدی. (مزامیر 71: 6)


اگرچه من بطور نادرستی بتوسط افرادی که مرا نمی‌شناسند به تو معرفی شدم. (یوحنا 8: 41-44)


اما باید بگویم که از تو خشمگین و غضبناک نیستم، بلکه منشاء عشق و محبت هستم. (اول یوحنا 4: 16)


و این آرزوی من است تا تو را مورد محبت و رحمت خود قرار دهم. (اول یوحنا 3: 1)


تنها چون تو فرزند من هستی و من پدر تو. (اول یوحنا 3: 1)


من می‌توانم بیش از پدر زمینی تو به تو ببخشم. (متی 7: 11)


چرا که من پدر کاملی هستم. (متی 5: 48)


هر هدیه نیکو که تو دریافت می‌کنی، از دستهای من است. (یعقوب 1: 17)


نقشه من برای آینده تو همیشه همراه با امید بوده است. (متی 6: 31-33)


زیرا که من تو را با عشقی جاودانه دوست دارم. (ارمیاء 29: 11)


افکار من در مورد تو بی انتها است همانطور که دانه‌های شن در کنار دریا. (مزامیر 139: 17-18)


من از وجود تو شادم و برای تو سرود می‌خوانم. (صفنیا 3: 17)


و از احسان نمودن به تو هرگز متوقف نخواهم شد. (ارمیاء 32: 40)


تا من به تو چیزهای عجیب و بزرگ را نشان دهم. (ارمیاء 33: 3)


اگر با تمام دل و جان بدنبال من باشی مرا خواهی یافت. (تثنیه 4: 29)


اشتیاق خود را بر من قرار بده و من آرزوی قلبی تو را به تو خواهم داد. (مزامیر 37: 40)


چرا که در واقع این من هستم که آنرا می‌توانم به تو ببخشم. (فیلیپیان 2: 13)


من می‌توانم بیش از آنچه که تو تصور کنی برای تو انجام دهم. (افسسیان 3: 20)


چرا که من مشوق بزرگ تو هستم. (دوم تسالونیکیان 2: 16-17)


همچنین من پدری هستم که تو را در زمانهای سختی آرامی می‌بخشم. (دوم قرنتیان 1: 3-4)


زمانی که قلب تو شکسته است من نزدیک تو هستم. (مزامیر 34: 18)


همانطور که یک چوپان گوسفند خود را حمل می‌کند، من نیز همچنین تو را در آغوش خود دارم. (اشعیاء 40: 11)


یک روز تمامی اشک‌های تو را پاک خواهم کرد. (مکاشفه 21: 3-4)


و تمامی دردها و رنج‌های تو را که در این زمین متحمل شدی بر خواهم داشت. (مکاشفه 21: 3-4)


من پدر تو هستم و تو را محبت می‌کنم همانطور که پسر خود عیسی را محبت نمودم. (یوحنا 17: 23)


چون در عیسی عشق و محبت من برای تو آشکار شد. (یوحنا 17: 26)


و او معرف حقیقی وجود من است. (عبرانیان 1: 3)


زیرا او آمد تا نشان دهد که من برای تو هستم و نه به ضد تو. (رومیان 8: 31)


و تا بگوید که من گناهان و خطایای تو را نمی‌شمارم. (دوم قرنتیان 5: 18-19)


عیسی مرد تا من و تو امروز با هم مصالحه داشته باشیم. (دوم قرنتیان 5: 18-19)


و مرگ او نهایت عشق و فداکاری من برای توست. (اول یوحنا 4: 10)


زیرا که من همه چیز را برای تو دادم تا تو را داشته باشم. (رومیان 8: 31-32)


اگر تو این هدیه فرزند من عیسی را بپذیری، تو مرا پذیرفته ای. (اول یوحنا 2: 23)


و هیچ چیز دیگر نمی‌تواند تو را از من جدا کند. (رومیان 8: 38-39)


به منزل من بیا و من برای تو جشن بزرگی بر پا خواهم کرد. جشنی که تا به حال آسمان به خود ندیده است. (لوقا 15: 7)


من همیشه پدر تو بوده‌ام و خواهم بود. (افسسیان 3: 14-15)


اما از تو یک سؤال دارم: آیا تو فرزند من خواهی بود؟ (یوحنا 1: 12-13)


در انتظار پاسخ تو. (لوقا 15: 11-32)

 

با محبت پدر آسمانی، خالق متعال.

 • مطالعه 1516 مرتبه

مطالب مرتبط

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131