به رؤیای خود ایمان داشته باش

به رؤیای خود ایمان داشته باش

این نامه ای دوستانه از کشیش آرامائیس است که در آن از اهمیت و ضرورت داشتن دید و رؤیا در زندگی هر شخص مطالبی رابه ما یاد آوری می کند.

با سلامهای گرم نامه دوستانه خود را آغاز می کنم

 


باور دارم که حال شما خوب می باشد. هر چند هوا سرد، اما دل من از وفاداری و احترام شما نسبت به ما گرم است. هیچ چیزی بهتر از دوست خوب نیست، مخصوصا دوستی که می فهمد، احساس می کند و دعا می نماید. و شما دوستی خودتان را به ما ثابت کرده اید.


موضوعی که خدا دراین چند روز به من یاداوری می کرد، در مورد رویایی بود که -خود او، سالها پیش در قلب من کاشت. که این رویا تا به امروز مانند درختی نمو می کند. رویای بنای 7 کلیسایی که از هر کلیسا 7 کلیسای دیگر بنا خواهد شد و به همین ترتیب بطور تساعدی ادامه خواهد داشت. اما ناگفته نماند که از همان ابتدا شیطان همیشه سعی کرده و سعی می کند تا مرا مایوس گرداند و از این رویا دور کند و با ایجاد مشکلات مرا خسته خاطر سازد. هیچ قدرتی نمیتواند تا به کمال رسیدن رویایی که از خدا است، جلوی آن بایستد یا با آن مقابله نماید. بارها خودم خواسته ام از آن فرار کنم، یا اینکه آن را به فراموشی بسپارم، اما بلافاصله، این رویا مانند آتش در درون من شعله ور شده است.


آیا شما هم برای آینده تان دید و رویایی از خدا دریافت کرده اید؟
آیا حملات و مشکلات زیادی در مقابلتان وجود دارند؟ 
آیا دیگران آن را قبول ندارند؟
تو خودت چطور؟ آیا به رویای خود ایمان داری؟


اگر این دید و رویا از خدا باشد. خسته خاطر نشو و به رویای خود ایمان داشته باش چون هیچ احدی و قدرتی نمی تواند آن را خنثی کند.


حبقوق 2: 1 " زیرا که رویا هنوز برای وقت معین است و به مقصد می شتابد و دروغ نمی گوید. اگر چه تاخیر نماید برایش منتظر باش زیرا که البته خواهد آمد و درنگ نخواهد نمود "


رویایی که از خدا باشد ارزش زیادی دارد. مانند مرواریدی است که آن را با مواظبت فراوان می بایست در گنجینه قلب خود نگهداری کرد.
زمانی که ابراهیم رویایی را از خدا دریافت نمود " از ذریت تو، جمیع امتهای زمین برکت خواهند یافت " هر چند او هنوز بچه ای نداشت اما برای او این رویا خیلی جدی بود و حتی با بی صبری خود باعث شد که او و سارا با روش اشتباه بچه دار بشوند و اسماعیل بدنیا بیاید. ولی او به رویای خود ایمان داشت و آن را جدی گرفت و بالاخره بچه دار شدند. ابراهیم وعده دهنده را امین دانست. حتی زمانی که خدا از ابراهیم خواست که پسرش اسحاق را قربانی کند. کلام خدا (عبرانیان 11: 19) می فرماید که " چونکه (ابراهیم) یقین دانست که خدا قادر بر برانگیزانیدن از اموات است و همچنین او را در مثلی از اموات نیز باز یافت "


مشکلات و حملات نشان می دهند که رویای تو هم، ارزش دارد و هم، زنده است. 
زمانی که خدا به ما رویایی می بخشد، اولین هدف آن تعلیم، اصلاح و هدایت خود ما می باشد.


اگر بدقت به زندگی یوسف بنگریم، به وضوح خواهیم دید که او مرد رویا بود. حتی برادرانش این را تصدیق کردند " اینک این صاحب خوابها می آید " پیدایش37: 19
حتی خواستند که او را بکشند. در آخر می خوانیم که او را به اسماعیلیان به بیست پاره نقره فروختند اما رویایی را که در یوسف بود و به او امید می بخشید هرگز نتوانستند از بین ببرند. چون خدا عطا کننده و پشتیبان این رویاها بود.
بقول نویسنده برجسته مسیحی "باب گس" خیلی مشکل است که رویای خود را زنده نگاه داری در حالیکه دیگران می خواهند آن را نابود کنند و از بین ببرند، اما زمانی که رویای تو از خدا باشد حتی اگر تو نتوانی آن را نگاه داری، آن رویا تو را نگاه خواهد داشت.


بعد از 23 سال، خوابِ یوسف به وقوع پیوست و باعث نجات قوم و خانواده او شد چون، یوسف به رویای خود ایمان داشت 
رویا باعث می شود تا ما هلاک نشویم و به اراده خالق خود پیش برویم
کلام خدا می فرماید " جایی که رویا نیست قوم گردنکش می شوند..." امثال 29: 18


داشتن رویا، ما را روی ریل نگه میدارد.


داشتن رویا تو را از سرگردانی بیرون می آورد. تنها کاری که باید انجام بدهی این است که: به عطا کننده رویا اعتماد کنی و به رویای خود ایمان داشته باشی با صبر منتظر به کمال رسیدن آن بمانی.


در اتحاد با همدیگر می توانیم رویای خود را به ثبت برسانیم

 • مطالعه 1494 مرتبه

مطالب مرتبط

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131