پیغام تلخ و شیرین کلام خدا

پیغام تلخ و شیرین کلام خدا

طبیعت انسان طوری است که وقتی از او تعریف می کنند خوشش می آید و وقتی از او انتقاد می کنند تُرشرو می شود.

کلام خدا کلام راستی است و با کسی تعارفی ندارد.

 

ما انسانها پیغامهای زیادی را در دنیا می شنویم. اکثر آنها باب میل ما گفته می شود. پادشاهان و رئیس جمهورها مطابق خواست خود تعریف و تمجید می شوند. پدرها و مادرها دوست دارند بچه ها همیشه از آنها تعریف کنند و آنها را تحسین کنند. و این روحیه به کلیساها هم رسوخ کرده است. پولس رسول اسم آن را خارش گوشها می نامد(دوم تیموتاؤس1:4-4). طبیعت انسان طوری است که وقتی از او تعریف می کنند خوشش می آید و وقتی از او انتقاد می کنند تُرشرو می شود.
کلام خدا کلام راستی است و با کسی تعارفی ندارد.
کلام خدا:
تسلی می دهد آرامش می دهد شادی بوجود می آورد(ارمیاء16:15)
قوت می بخشد صلح می آورد شکرگزاری و پرستش در شخص ایجاد می کند
برکت می دهد حیات می بخشد پیغام شفا و نجات و آزادی را به همراه دارد
امید می بخشد


اما در ضمن کلام خدا:
تنبیه می کند می تراشد مانند چکش می کوبد
هلاکت را هشدار می دهد داوری می کند(در دسته کُر زندگی راحت است و می توانیم بعضی کلمات را قورت دهیم ولی در حضور خدا باید سولو بخوانیم).
تلخ است اصلاح می کند مانند شمشیر می برد
پیغام انتقام دارد(در شهر Messina-ی ایتالیا زلزله ای شد که 84000 نفر در اثر آن مردند. این شهر یکی از شهرهای فاسد ایتالیا بود. روزنامه این شهر به اسم ایل تلفونو گفته بود: " اگر خدا هست خود را با زلزله ای به ما نشان دهد."


برای کسی که هنوز قلبش را به مسیح نسپرده، کلام خدا پیغام نجات را دارد و اگر تسلیم نشود پیغام هلاکت.
برای ایمانداری که از کلام خدا اطاعت می کند، خدا پیغام برکت و فراوانی دارد ولی برای کسی که اطاعت نمی کند پیغام تنبیه آمیز دارد و اگر گوش نگیرد لعنت وارد زندگی او خواهد شد. خدا در کلامش می فرماید: اینک برکت و لعنت را پیش روی تو می گذارم.
کتاب مقدس و انبیاء آن تعارف نداشتند. در زمانی که تاریخ نویسان باب میل پادشاهان می نوشتند، انبیاء عهدعتیق و رسولان مسیح همه حقیقت را نوشتند. برای همین کتاب مقدس دوست داشتنی است و مورد اعتماد و اطمینان.
امروز هر کدام با نیازی آمده ایم. بعضی ها برای اصلاح و بعضی برای تنبیه و بعضی برای تشویق. خدا برای همه شما پیغام دارد. برای آنانیکه اسیرند کلام خدا پیغام دارد که عیسی مسیح با روح خدا مسح شده تا اسیرانرا رستگار سازد و برای کوران بینایی و برای کوبیدگان آزادی را اعلام کند و برای شکسته دلان التیام و شفا بیاورد.
کتاب مقدس خدا را خدایی معرفی می کند که در وقت تنگی فورا یافت می شود و قلب او با فروتنان و دل شکستگان است. اما همچنین خدایی معرفی می کند که با متکبران مقاومت می کند. اگر امروز با خدا مقاومت می کنی و با غرور به حضور او آمده ای چیزی دریافت نخواهی کرد، اما اگر با فروتنی آمده ای و با قلبی شکسته، خدا می فرماید مسیح کسی است که فتیله نیم سوخته را خاموش نمی کند.
در دنیا خیلی ادعاهای بسیار بلندی کرده اند و بلند پروازی کرده اند ولی کلام خدا راستی است. مثال عصای بلند و انبار آن.
به مسیح گفتند کجا زندگی می کنی؟ گفت: بیا و ببین
امروز ما مسیحیان آیا حاضریم بگوییم: بیا و ببین. آیا زندگی ما، سخنان ما، رفتار ما، خانه ما، خانواده ما، فرزندان ما، اثری از حضور خدا را در خانه ما می بینند.
وقتی کلام خدا را باز می کنید انتظار نداشته باشید که همیشه باب میل شما سخن گوید بلکه آماده باشید که شما را اصلاح نیز بکند.(دوم تیموتاؤس 16:3)

 • مطالعه 1484 مرتبه

مطالب مرتبط

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131