کلیسا – اتحاد و خدمت آن

کلیسا – اتحاد و خدمت آن

خیلی از ایمانداران در دنیا هستند که نقش کلیسا را در زندگی شان درک نکرده اند و فکر می کنند می توانند بدون کلیسا به حیات روحانی شان ادامه دهند. ولی در کتاب مقدس این مسئله کاملا رد شده . از زمانی که حیات مسیح در ما جریان پیدا کرده ما عضو بدن او شده ایم و متعلق به خانواده ای هستیم که کلیسا نامیده می شود . 


می خواهیم بررسی کنیم که کلیسا چیست و نقش آن در دنیا، و رابطه آن با مسیح و خدمت آن چیست...

رساله پولس رسول به افسسیان در مورد کلیسای مسیح سخن می گوید و رساله کولسیان در مورد مسیح کلیسا.
اگر می خواهید بدانید که کلیسا چیست و نقش آن در دنیا و رابطه آن با مسیح و خدمت آن چیست باید حتما" رساله افسسیان را با دقت مطالعه کنید.
خیلی از ایمانداران در دنیا هستند که نقش کلیسا را در زندگی شان درک نکرده اند و فکر می کنند می توانند بدون کلیسا به حیات روحانی شان ادامه دهند. ولی در رساله افسسیان این مسئله کاملا رد شده . از زمانی که حیات مسیح در ما جریان پیدا کرده ما عضو بدن او شده ایم و متعلق به خانواده ای هستیم که کلیسا نامیده می شود .
کلیسا به دو نوع است جامع و محلی. کلیسای جامع به کلیسایی گفته می شود که در کل دنیاست و ربطی ندارد که چه کلیسایی می باشد بلکه همه ایماندارانی که از مسیح حیات نو را دریافت کرده اند و با او رابطه زنده دارند عضو این کلیسای جامع می باشند. کلیسای محلی کلیسایی است که در محل بخصوصی در شهری واقع است. مانند کلیسای شهر افسس و یا غلاطیه یا قرنتس- اینها کلیساهای محلی می باشند. مهم است که یک ایماندار به مسیح در کلیسای محلی خود عضو باشد و از آن برای رشد خود استفاده کند.
کلیسا در رساله به افسسیان به سه چیز تشبیه شده است: بدن- خانواده و معبد.

1- کلیسا به بدن مسیح تشبیه شده است(افسسیان 6:3 خوانده شود).وقتی به بدن اشاره می شود بر روی اتحاد ایمانداران تاکید می شود. ما به مسیح و به یکدیگر متصل هستیم. این اتحاد حقیقتی است که باید بپذیریم. وقتی اشاره می شود که بدن هستیم در حقیقت به این مسئله نیز تاکید می شود که کلیسا زمانی زنده می ماند که با مسیح که سر است ارتباط داشته باشد. عیسی مسیح تنها سر کلیسا است. ما به او برای هدایت شدن و رهبری نگاه می کنیم. هدف مسیح چیست؟ کتاب مقدس به ما نشان می دهد که مسیح کارش را در دنیای ما ادامه می دهد. درست است که او از یک جهت غایب است و بر دست راست خدا نشسته است(20:1) ولی از جهت دیگر او از نظر فیزیکی اینجاست زنده و فعال در قرن ما. مسیح در آسمان است ولی بدنش بر زمین زندگی می کند و حرکت می کند. ما که در مسیح آفریده شده ایم که اعمال نیکو بجا بیاوریم(10:2)مسیح خود را در جسم انسانی آشکار می سازد، در جسم انسانی کلیسای زنده اش.

2- کلیسا به خانواده نیز تشبیه شده است. ما همه عضو خانواده الهی هستیم(19:2) این خانواده اسم خود را از پدر آسمانی دریافت می کند(14:3) و از نام خدای پدر این را می فهمیم که ما با هم فرزندان هستیم و با هم در رابطه ای محبتانه اکنون برادران و خواهران هم هستیم و در یک خانه زندگی می کنیم. این در خانواده مان بود که اول یاد گرفتیم که باید محبت کنیم و اکنون در خانواده خدا ما از محبت او یاد می گیریم و به یکدیگر محبت می کنیم.

3- کلیسا به معبد مقدس تشبیه شده است.(20:2-21) در اینجا ساختمانی را می بینیم که ساخته می شود.و بنیاد و سنگ زاویه آن را نیز می بینیم و آن مسیح است و پروسه آن را نیز مشاهده می کنیم سنگی به سنگ دیگر وصل می شود توسط معمار آن و در حالیکه این ساختمان رشد می کند و بالا می رود متوجه می شویم که این یک معبد است که در کتاب مقدس به هیکل مقدس در خداوند معروف است.(آیه 21) انسان سقوط کرده و دوباره خلق شده توسط خدا اکنون در مسیح قدوسیت خدا را اعلان می کند.

هر سه این تشبیهات اشاره به این دارد که ما به یکدیگر و به مسیح تعلق داریم و با هم می باید رابطه محبتانه داشته باشیم.

این کلیسا توسط افرادی که عطایا در کلیسا هستند هدایت می شوند. در افسسیان 11:4 از این عطایا صحبت می کند ولی هدف این عطایا چیست؟ آیا هدف این است که تمام کار خدمت را آنها انجام دهند و بقیه اعضا فقط بیایند و استفاده کنند؟ خیر.
در افسسیان 12:4 می گوید مسیح این عطایا را با این هدف به ما می بخشد که ایمانداران مجهز شوند تا بتوانند بهتر او را خدمت کنند و باعث پیشرفت کلیسا یعنی بدن او گردند و کلیسا به رشد و کمال لازم برسد.
پس هدف از وجود رسولان - انبیاء- مبشرین - شبانان و معلمان این است که دیگران را برای خدمت مجهز سازند. پس همه اعضای کلیسا خادم هستند و همه باید خدمت کنند. هیچکس بیکار نباید باشد و هر کس باید نقشی در این بدن داشته باشد.
کلیسایی که کتاب مقدسی است :

رهبران را بعنوان افرادی که مجهز می سازند نگاه می کند.

هر عضوی را بعنوان خادم می بیند.

توجه خاصی به رشد و بنای ایمانداران در مسیح می کند.

بدنبال این است که هر شخص و گروه را در کلیسا کمک کند تا چنانکه مسیح هدایت می کند آنها خدمت کنند.

حال برای اینکه این خدمت به خوبی انجام شود - مسیح ارجحیت اول را به محبت داده است. او در یوحنا 12:15 فرمود یکدیگر را محبت کنید چنانکه من شما را محبت نمودم و این حکم وعده ای نیز دارد (یوحنا35:13)
فقط توسط محبت مسیح است که ما می توانیم یکدیگر را برای رشد بنا کنیم. وقتی دیگران محبت خدا را در رابطه برادرانه و خواهرانه ما ببینند آنگاه همه اعلان خواهند کرد که مسیح حقیقت دارد.
اگر جماعتی می خواهد کلیسا باشد می باید:

یکدیگر را بخوبی بشناسند. ما نمی توانیم کسی را که نمی شناسیم محبت کنیم.

در زندگیهای یکدیگر شریک شویم. محبت یعنی بار یکدیگر را تحمل کردن. ما باید به اندازه کافی به دیگران اعتماد کنیم و بارهای خود را به آنها نشان دهیم.

برای رفع نیاز دیگران تلاش کنیم. وقتی بارها در میان گذاشته شد باید کمک کرد که برداشته شود.

با توجه به آنچه کلیسا معنی می دهد و آنچه در فرهنگ اجتماع غربی می بینیم تفاوت زیادی است. در اجتماع غربی توجه به فرد گرایی زیاد است و همین باعث دردها و افسردگیهای زیاد و شکست جامعه غربی است. اما کلیسا خوانده شده است که با یکدیگر رابطه محبتانه و عمیق داشته باشد. کلیسا یک خانواده است و یک بدن و یک معبد مقدس. شخصی که در کلیسا است نمی تواند بگوید من برای خودم می خواهم زندگی کنم و زندگی دیگران ربطی به من ندارد.
یکی از علتهایی که خیلی ها در اروپا و آمریکا نمی توانند در کلیسا بطور مداوم باقی بمانند همین است که آنها به ایجاد رابطه ای پایدار و قوی احتیاج دارند که ما در این جامعه آن را از دست داده ایم.
مردم احتیاج دارند محبت مسیح را در ما ببینند و این شهادت زیبایی خواهد بود که آنچه می گوییم حقیقت دارد.
کلیسا خوانده شده است که کار مسیح را روی زمین ادامه دهد. کار نجات مردم از گناه و اسارتها و شفای دردهای آنها و تحمل بار آنها. کار محبت به همسایه و فدای جان برای دیگران. 
آیا برای این کار آماده هستی؟

 • مطالعه 1981 مرتبه

مطالب مرتبط

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131