شنیدن صدای خدا

شنیدن صدای خدا

لیستی که در زیر مشاهده می کنید هر کدام به تنهایی کافی نیست که ثابت یا رد کند که صدای خدا را شنیده اید یا نه؟ اما این اصول می تواند شما را کمک کند که صدای خدا را تشخیص دهید:

 

1- خدا آرام صحبت می کند. خدا با ایلیاء نه در طوفان و نه در زلزله و نه در آتش صحبت کرد بلکه با صدایی آرام. خدا هیچوقت با فشار یا مجبور کردن چیزی را به خورد ما نمی دهد. خدا همیشه وقت کافی برای اینکه ما هدایت او را حلاجی کنیم می دهد. آیا می شود در اتاقی که جارو برقی روشن است و تلویزیون با صدای بلند برنامه پخش می کند و بچه ها داد و بیداد می کنند با تلفن با کسی صحبت کرد؟ مسلما خیر. اول باید این صداها را خاموش کرد و بعد صدای پشت تلفن را شنید. همچنین صدای خدا را اگر موانعی باشد نمی توانیم بشنویم.

2- صدای خدا آزادی ایجاد می کند. در متی 28:11-30 مسیح می گوید یوغ من خفیف و بار من سبک است. شیطان دوست دارد مردم را در اسارت بیاورد، اما خدا ما را آزاد می سازد.

3- خدا زمانی که ما در جستجوی او هستیم با ما سخن می گوید. اگر در وضعیتی باشیم که به هیچوجه با خدا رابطه نداریم خدا با ما صحبت نخواهد کرد. وقتی که روی او را دائما می طلبیم و در دعا هشیار هستیم و رابطه شفافی با او داریم خدا هدایت می کند و سخن می گوید.

4- خدا با راستی سخن می گوید. خدا مطابق کلامش سخن می گوید. احساس ما و شیطان و دنیا همیشه بر خلاف کلام خدا سخن می گویند، ولی خدا نمی تواند بر خلاف کلام خود سخن گوید.

5- وقتی خدا سخن می گوید از گناهان مشخص ما را ملزم می سازد. وقتی روح القدس ملزم می کند اصولا نسبت به گناهی مشخص ملزم می کند. مثلا "دیروز ساعت 4 بعداز ظهر تو این و این کار را کردی." در حالیکه نفس و شیطان اصولا گناه کلی ای را که مشخص نیست بر ما حکم می کنند.این نوع احساسات از خدا نیست و از مدعی برادران می جوشد(مکاشفه 10:12)

6- خدا باعث اغتشاش و تشویش نمی شود. صدای خدا در ما آرامی ایجاد می کند و نه اغتشاش یا تشویش. شیطان مخترع اغتشاش است. 
کشیش باباخانی

برای مطالعه کلام خدا می توانید به بخش کتاب مقدس در منوی اصلی مراجعه کنید.

 • مطالعه 1205 مرتبه

مطالب مرتبط

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131