فرستاده شدن به جهان

فرستاده شدن به جهان

دوستان و مقدسین آخرش فکر می کنم که باید به جای تدارک چلوکباب های روحانی و آفتابه و لگن های هفت دست به نان و ماست روحانی و ساده قناعت کنم که هم خود از چشمه بی کران عرفان و تامل مسیحی عرفا و نویسندگان و زیبادلان پادشاهی خدا بنوشم و تغذیه کنم و هم خوانندگان را غذایی فراهم نمایم.

 

از اینرو تمام تلاشم را خواهم کرد تا تاملاتی را برای هر روز سال از نوشته های هنری نوون کشیش و نویسنده و عارف بزرگ کاتولیک برگزینم و ترجمه کرده اگر نیاز باشد تزئین وبزک ادبیات و فرهنگ ایرانی را بر آن بیفزایم و بر سایت بگذارم.

هر کدام از ما ماموریتی از جانب خدا در زندگی داریم. عیسی به سوی پدرش چنین دعا کرد:"همچنان که مرا در جهان فرستادی، من نیز ایشان را در جهان فرستادم."انجیل یوحنا ۱۸:۱۷ .

ما به ندرت به معنای واقعی کلمه به این حقیقت پی می بریم که برای تحقق نقشه خدا به این جهان فرستاده شده ایم. به گونه ای عمل میکنیم که گویی آمده ایم تا انتخاب کنیم که کجا و با کی و چگونه زندگی کنیم. به گونه ای عمل می کنیم که انگار از آن بالا به پایین در آفرینش پرتاب شده ایم و حال باید تصمیم بگیریم که تا زمان مرگ چطور خود را مشغول و سرگرم کنیم. اما باید به یاد بیاوریم که توسط خدا به این جهان فرستاده شده ایم درست همانگونه که عیسی به این جهان فرستاده شد. به محض اینکه زندگی خود را مطابق با این باور به پیش می رانیم تازه آن زمان است که در می یابیم که حال اصلا برای انجام چه کاری فرستاده شده ایم.

ما تیری در پیکان خداوند هستیم، یگانه و بی همتا و تا تنها به دستان مسیح که زه را کشیده است به هدف ننشینیم، روی آرامی را نخواهیم دید و هیچ راهی نداریم جز سرگردانی و تلوتلو خوردن از این مذهب به آن مذهب، از این شاخه به آن شاخه، از این طریقت عرفانی به آن طریقت.

بزرگترین دروغ شیطان این است که می خواهد ثابت کند که همه راهها به یک قله ختم می شود حال آنکه تنها یک راه است که تو را به قله می رساند ‏آنهم آن راهی که راهبرش خود راه و راستی و حیات است(یوحنا۶:۱۴ ).

حقیقت یگانه و منحصر بفرد است. حقیقت وجودی با شخصیت و هویت است و آن را نمی توان به تعداد آدمها و مکاتب تقسیم کرد. بسیاری حقیقت را الماسی می پندارند که جلوه های گوناگون آن مکاتب مختلف را شکل داده است اما حقیقت این است که همه این تلالوها فقط و فقط در صورت اویی که صورت خدای نادیده است(کولسیان ۱۵:۱ ) جلوه گر شده است. مسیح خود فرمود هیچکس نزد پدر جز بواسطه پسر نمی آید.

شما پیامبران اویید، ماموریت خود را بیابید.

 

 

 

 

برای درج نظرات خود به لینک زیر مراجعه نمایید:
http://pesarekhoda.com/2009/04/blog-post_23.html

 • مطالعه 713 مرتبه

مطالب مرتبط

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131