انتخابات و اراده خدا

دوستان بسیاری از ما میپرسند که دیدگاه مسیحیان در این روزها در مورد مسائل جاری در مملکت چیست. دیدگاه ما برگرفته از کلام خداست در باب ۱۶ امثال آیه ۱۸ چنین می خوانیم که تکبر پیشرو هلاکت است و دل مغرور پیشرو خرابی. همچنین باز به یاد هیرودیس پادشاه می افتیم که در اعمال باب ۱۲ آیات ۲۱ تا ۲۳ چگونه دست خدا بر تکبر و غرور و ظلم هیرودیس بلند شد و او را از میان برداشت.

 

 

تاریخ نشانگر آن است که خداوند هر گناهی را به نحوی مجازات می کند ولی با تکبر مستقیما و با قوت برخورد می کند و همین تکبر بود که شیطان را از جایگاه فرشته سایه گستر به زیر کشیده و محکوم به هلاکت ابدی نمود.
اسفناک است که انسان از تاریخ نمی آموزد. کاش رهبران و متصدیان ایران از تاریخ گذشته ایران و سایر ممالک عبرت آموزند و خود را در مقام خداوندگاری بر ملت شریف ایران قرار ندهند و آزادیهای مشروع و خدادادی مردم از جمله حق آزادی بیان و مذهب و حق تصمیم گیری برای سرنوشت خود را پاس دارند.
خداوند هرگز نمی پسندد که هیچ انسانی و یا گروهی خود را مابین انسانی دیگر و خدا قرار دهد لذا سوال ما بعنوان مسیحیان که اقلیتی قابل توجه در ایران زمین هستیم این است: دعای چند ایماندار پاک بی آزار مسیحی در منزل شخصی خود با چه توجیهی باید منتج به ضرب و شتم و زندان گردد؟ بدیهی است که خداوند هرگز از چنین ساختاری خشنود نیست و آنچه هم اکنون در ایران شاهد هستیم نشانگر عدم خشنودی ملت نیست بلکه کاسه صبر خداست که لبریز شده است.


ما بعنوان مسیحیان موظفیم که دعا کنیم تا خداوند دلهای متکبران را به توبه بازگرداند و نیز دعا کنیم که مدعیان حقوق مظلومان و عامه مردم را چنان به راستی و عدالت خواهی هدایت کند تا که اگر بر شانه آزار دیده ملت ایران روزی بر مقام حکومت قرار گیرند از این مردم و خصوصا ضعفا و اقلیت های قومی و مذهبی دلجویی نمایند که این اراده خدای عادل و نیکوست.

دعای ما مسیحیان این است که آرامش و سلامت و صلح خدا بر دلهای مردم ایران جاری گردد و دعا می کنیم که ریشه هرگونه شرارت و نفع طلبی از خاک سرزمین ما بریده گردد و حقوق تضییع شده ملت ایران و رای میلیونی مردم به آنها باز گردانیده شود.

سردبیر

 • مطالعه 1928 مرتبه

مطالب مرتبط

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131