ضميمه

  1. يادآوري ها

  2. درباره فرهنگ واژگان مژده


1. يادآوري ها

2. درباره فرهنگ واژگان مژده

    1. برتجانيان، ماري - فرهنگ اصطلاحات فلسفه و علوم اجتماعي - مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي - تهران 1371.

    2. گواهي، عبد الرحيم - فرهنگ اصطلاحات ديني و عرفاني - دفتر نشر فرهنگ اسلامي - تهران 1374.

    3. لين، توني - تاريخ تفكر مسيحي - ترجمه روبرت آسريان - نشر فرزان - تهران 1380.

    4. مايكل پترسون، ويليام هاسكر - عقل و اعتقاد ديني - ترجمه احمد نرافي، ابراهيم سلطاني - نشر طرح نو 1379.

1. Buck's Theological Dictionary (Software), 1999

2. Stanley Grenz, Pocket Dictionary of Theological Terms,  IVP 1999.

3. Walter Elwell Creditor, The Concise Evangelical Dictionary, Baker Book House, 1991.

4. Richard Souler, Handbook of Biblical Criticism, Cutterworth Press, 1977.

5. A Handbook of Theological Terms, Van A. Harvey, Macmillan Publishing Co., 1979.

6. Wayne Grudem, Systematic Theology,  IVP, 1994.

7. Alister McGrath, Christian Theology, Blackwell, 1994.

8. Millard Erickson, Christian Theology, Baker Book House, 1996.

9. E.G. Healey, 50 Key Words of Theology, Lutter Worth Press, 1968.

10. Van A. Harvey, A Handbook of Theological Terms, Macmillan Publishing Co. 1989.

11. Walter A. Elwell. (ed), The Concise Dictionary of Theology, Buker Book House, 1991.

12. Norman L. Gaisler, Baker Encyclopedia of Christian Apologetics, Baker Books, 1999.