گزارش پیام

با سلام
اکثر لینکها باز نمیشود و نمیتوان از کتب و مقالات استفاده کرد. بعنوان مثال
چرا کتاب مقدس کلام خداست. ایمانی منطبق بر عقل و برهان و .....