چاپ کردن صفحه

ثمرات سیزده بدر

ثمرات سیزده بدر

بیایید سیزده بدر امسال بهمراه سبزه عیدمون که نماد گریز از نحسی هاست شش چیز دیگه رو هم از فکر و باور و احساس مون دور کنیم و به نهر آب بندازیم. من مطمئنم سیزده بدر امسال ثمرات متفاوتی خواهیم داشت.

 

1- موانع رابطه مستقیم با خدا رو از خودمون دور کنیم . 
خدا به موسی گفت : نعلیین خود را در بیار خروج 3 : 5

2- موانع دید سالم و نگاه منصفانه رو از خودمون دور کنیم . 
مسیح گفت ابتدا چوب را از چشم خود بیرون کن تا بتوانی خس را در چشم دیگران ببینی منی 5 : 7

3- موانع تازگی ماهیت مان را دور بندازیم . 
کلام خدا میگه انسانیت کهنه را از خود دور کنید افسسیان 4 : 22

4- موانع حرکت بطرف هدفهای متعالی مان را دور بندازیم . 
هر بار گران را که مارا سخت میپیچاند از خود دور کنیم عبرانیان 12 : 1


5- موانع روابط اجتماعی سالم را دور بندازیم . 
شرارت را از خود دور کن ایوب 11 : 14


6- موانع روشنایی شخصیت درونمان را دور بندازیم . 
اعمال تاریکی را از خود دور کنید رومیان 13 : 12

نحسی تو فکر و باور و احساس ماست و اگه از فکر و باور و احساس ما بیرون نره روی تمام روزهای سال جدیدمون سایه میندازه . موانع فکری باوری و احساسی خودمون رو که دور بندازیم نحسی خودش سایه شو از رو سرمون کم میکنه . سیزده بدرتون تا آخر اسفتدتون مبارک.

  • مطالعه 2080 مرتبه

Twitter

Facebook

Google+