چاپ کردن صفحه

رابطه گسسته – مانع بزرگ دعا

رابطه گسسته – مانع بزرگ دعا

بارها اتفاق افتاده که با همسرم اختلاف داشته ایم و با هم دعوا داشته ایم و وقتی خواسته ام دعا کنم دیوار بزرگی را احساس کرده ام که بین من و خدا است. تا زمانیکه با همسرم آشتی نکرده ام و از او عذر خواهی نکرده ام این رابطه اصلاح نشده .


روابط ما در کلیسا با ایمانداران و با همسرمان و با بچه هایمان و دوستانمان و آشنایان و فامیل بسیار مهم است. 
کلام خدا می فرماید با جمیع خلق به صلح بکوشید. و به شوهران می گوید اگر رابطه تان با زنانتان درست نباشد دعایتان شنیده نخواهد شد. و در این آیات در انجیل متی بطور کلی در مورد رابطه ما با افراد صحبت می کند. اگر ما نتوانیم دیگران را ببخشیم نمی توانیم دعای خوبی نیز داشته باشیم.
امکان ندارد که با کسی رابطه بدی داشته باشید و بتوانید دعا کنید. کلام خدا می گوید اگر برادرتان را که می بینید نمی توانید محبت کنید چگونه می خواهید خدایی را که ندیده اید محبت کنید.(اول یوحنا20:4)
امروز اگر در این دعا شرکت می کنی و خدا دست روی رابطه ای می گذارد که شکسته شده و می گوید اصلاح کن . با خدا مقاومت نکن. اگر با خدا مقاومت کنی زندگی روحانی تو سیر نزولی پیدا خواهد کرد و آرام آرام بسوی سقوط قدم برخواهی داشت.
حتی علم پزشکی و روانشناسی ثابت کرده که بخشیدن برای سلامتی جسم و فکر نیز خوب است. به نتیجه تحقیقی که دانشمندان کرده اند گوش کنید: افرادی که می بخشند و فراموش می کنند:

مصونیت بدن آنها نسبت به بیماریها بیشتر می شود و مشکل فشار خون کم می شود.

افرادی که می بخشند از افرادی که نمی بخشند سلامتی فکری بیشتری دارند.

از نظر فیزیکی بهتر از افرادی که نمی بخشند احساس می کنند.

کمتر عصبانی می شوند و و علائم کمتر تشویش و نگرانی و افسردگی در آنها دیده می شود.

رابطه های عمیق تر و طولانی تر با دیگران برقرار می کنند و از رابطه هایشان خوشنود تر هستند.

شخصی بیمار شده بود و در بستر بیماری افتاده بود و احتمال مرگ او می رفت و در این حین به یاد دوست قدیمی اش افتاد که سالها پیش با هم اختلافی پیش آمده بود و از هم ناراحت شده بودند و هیچوقت دیگر همدیگر را ندیده بودند . پس به این دوستش تلفن کرد و گفت که به منزلش بیاید. وقتی او به منزلش آمد از او بخاطر آن حرفها و کارهایی که کرده بود عذرخواهی کرد و به دوستش گفت که نمی خواهد با رابطه ای شکسته به آسمان برود چون از داوری خدا می ترسد و آن دوستش نیز او را بخشید و گفت دیگر فراموش خواهد کرد. در حالی که دوستش از اتاق خارج می شد او خطاب به او گفت ولی اگر حالم خوب شد این عذرخواهی را نشنیده بگیر.


یک رمان نویس معروف و برجسته بنام مارگانیتا لاسکی در سال 1988 پیش از آنکه بمیرد در یک مصاحبه تلویزیونی اینطور گفت:" چیزی که من خیلی نسبت به مسیحیان حسودی ام می شود بخشش آنها است. من کسی را نمی شناسم که مرا ببخشد." 
امروز در حالی که ما پیغام بخشش را برای مردم دنیا داریم و پیغام صلح با خدا را نباشد که در رابطه هایمان با یکدیگر در تلخی و جدایی بسر بریم. در حالی که دعا می کنید به خداوند بگویید تا به شما نشان دهد که رابطه تان با دیگران در چه وضعیتی است.


داستان اسپانیایی هست که می گوید : پسری از پدرش با ناراحتی جدا می شود و به جای دوری می رود و پدر سالها به دنبال پسر بود. بالاخره پدر در روزنامه ای این درخواست را می نویسد:" پاکوی عزیزم- مرا جلوی اداره این روزنامه بعد از ظهر روز شنبه ملاقات کن. همه چیز بخشیده شده . دوستت دارم. پدرت."
در روز شنبه موعود 800 پاکو جلوی اداره روزنامه آمده بودند تا از پدرشان بخشش و محبت را ببینند.


چیزی زیباتر از بخشیدن و بخشیده شدن وجود ندارد- برای همین بود که خدا حاضر شد بهترین و عزیزترینش را فدا کند تا رابطه شکسته بین او و ما ترمیم شود.
آیا حاضری به هر بهایی که شده رابطه ات را با همسرت با دوستت با فرندت و فامیلت اصلاح کنی. جمله معذرت می خواهم- مرا ببخش - به همان قدر که مشکل بنظر می رسد به همان اندازه شفا بخش و اصلاح کننده و پربرکت است.

  • مطالعه 1475 مرتبه

Twitter

Facebook

Google+